Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Autoriteedi küsimus

Laupäev, 28. November 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 21:23-27

Küsimus Jeesuse meelevallast
23Ja kui Jeesus oli pühakotta tulnud ja õpetas, astusid ülempreestrid ja rahvavanemad tema juurde ja ütlesid: „Millise meelevallaga sa seda kõike teed? Ja kes on sulle andnud selle meelevalla?”
24Aga Jeesus vastas neile: „Ka mina küsin teilt ühte asja. Kui te mulle seda ütlete, siis ütlen minagi teile, millise meelevallaga mina seda kõike teen.
25Kust oli Johannese ristimine: kas taevast või inimestest?” Nemad arutlesid aga endamisi: „Kui me ütleme, et taevast, siis ta ütleb meile: „Miks te siis ei uskunud teda?”
26Kui me aga ütleksime, et inimestest, siis tuleks meil karta rahvahulki, sest kõikide meelest oli Johannes prohvet.”
27Nii nad vastasid Jeesusele: „Meie ei tea.” Siis lausus ka tema neile: „Ega minagi ütle teile, millise meelevallaga ma seda kõike teen.

“Issand, vabasta mind mu hoogudena toimivast vagadusest ning muuda mind läbinisti kristlaseks!” (John Wesley)

Kui Jeesus pöördub tagasi templiõue et jätkata õpetamist, oma põhitegevust, tekib seal kiiresti konflikt. See otsustav heitlus jätkub kuni 23. peatüki lõpuni. Terve oma teenimise vältel on Jeesus ilmutanud oma isikus ning õpetanud Jumala Sõna, ning kohtab nüüd sellist vastupanu. Ja kõige tipuks asetavad kahtluse alla templi kõrgeimad esindajad tema autrioteedi - ilmselt on neid ärritanud eelmise päeva “puhastus”. Temepl on nende territoorium!

Jeesus vastab nende küsimusele omapoolsega, Ristija Johannese kohta (s 24,25). See ei ole teoreetiline ega lihtsalt kaval küsimus, vaid see on hävitav paljastus religioossete liidrite silmakirjalikkusest. Nad on kangekaelselt tagasi tõrjunud Johannese ristimise ( ja Jeesus on korranud Johannese kirjeldust nende kohta “te rästikute sigitis”) -kuigi kogu ülejäänud rahvas ja Jeesus nende hulgas vastas Johannese kutsele.

Ning olles keeldunud eelkäija kuulamast eelkäijat, on nad nüüd hakkamas, et tagasi lükata Messiat ennast ning ta risti lüüa. Nende kahepalgelisuse toob tõeliselt esile too omavahelina dialoog - kuidas Jeesuse küsimusele vastata (s 25,26). Siin ei ole midagi pistmist tõega - kogu jõupingutus tehakse vaid selle nimel, et säilitada omaenese positsiooni, õigustada oma sõnakuulmatust ning iga hinna eest kinni hoida oma staatusest ja autoriteedist rahva silmis. Taolisest tõeväänamisest ei saagi sündida muu, kui abitu vastus: “Me ei tea.”

See vastus tähistab jätkuvalt inimliku religioossuse kogu tühjust, kui see asetatakse vastakuti Jumala Sõna autoriteediga.

Ja et nad teavad õiget vastust, kuid keelduvad nad seda väljaütlemast - siis vastab ka Jeesus neile tähendamissõnaga kahest pojast (s 28-32) ning paljastab sellega nende kangekaelse tõrkumise - et nad ei ole nõus ei meelt parandama ega uskuma Johanneses ega tema sõnumit.

 
Silmakirjalikkus ning hämamine on sõnakuulmatuse otsesed tagajärjed, on uskmatuse viljad. Kus vajad sina taas oma usalduse värskendamist ning uut sõnakuulmist? Palu, et Jeesus võiks sind vabastada maskide kandmisest.

Selle kommentaari autor: David Jackman