Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Muudetud südamed

Esmaspäev, 1. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 44:1-34

Joosep kiusab oma vendi
1Siis ta käskis oma kojaülemat, öeldes: „Täida meeste kotid viljaga, nii palju kui nad jaksavad kanda, ja pane igamehe raha ta koti suhu.
2Ja minu karikas, see hõbekarikas, pane noorima venna koti suhu koos ta viljarahaga!” Ja ta tegi, nagu Joosep käskis.
3Hommikul, kui läks valgeks, lasti minema mehed ja nende eeslid.
4Kui nad olid linnast lahkunud ega olnud veel kaugele jõudnud, ütles Joosep oma kojaülemale: „Võta kätte, aja mehi taga, ja kui oled nad tabanud, siis ütle neile: Miks tasute head kurjaga?
5Eks see ole see, millest mu isand joob ja millest ta endeid otsib? Olete käitunud halvasti, et tegite nõnda!”
6Ja kui ta nad tabas, siis ta rääkis neile needsamad sõnad.
7Aga nad vastasid temale: „Miks räägib mu isand nõndaviisi? Su sulastele oleks teotuseks nõnda teha.
8Vaata, raha, mis me leidsime oma kottide suust, tõime sulle tagasi Kaananimaalt. Kuidas võiksime siis varastada su isanda kojast hõbedat või kulda?
9Kelle juurest su sulaste hulgast see leitakse, surgu, ja me teised jääme su isandale orjadeks!”
10Siis ta ütles: „Olgu see nüüd ka nõnda teie sõnade järgi! Kelle juurest see leitakse, jäägu mulle sulaseks, ja te teised olete süüta!”
11Ja nad tõttasid ning tõstsid igaüks oma koti maha ja iga mees tegi oma koti lahti.
12Ja ta otsis nad läbi, alates vanemast ja lõpetades nooremaga - ja karikas leiti Benjamini kotist.
13Siis nad käristasid oma riided lõhki, iga mees pani oma eeslile koorma selga ja nad läksid tagasi linna.
14Ja Juuda läks koos oma vendadega Joosepi kotta, kes oli alles seal, ja nad heitsid maha tema ette.
15Ja Joosep ütles neile: „Mis tegu see on, mis te olete teinud? Eks te tea, et niisugune mees nagu mina oskab endeid seletada?”
16Siis vastas Juuda: „Mida me oma isandale ütleme? Kuidas peame rääkima ja kuidas endid õigustama? Jumal on avastanud su sulaste süü. Vaata, me jääme oma isandale sulaseiks, niihästi meie kui see, kelle käest karikas leiti.”
17Aga ta ütles: „Ei tule mulle mõttessegi seda teha! Mees, kelle käest karikas leiti, peab jääma mulle sulaseks, te teised aga minge rahuga oma isa juurde!”
Juuda vastutab Benjamini eest
18Siis astus Juuda tema juurde ja ütles: „Mu isand, luba ometi oma sulast rääkida üks sõna mu isanda kõrva ees ja su viha ärgu süttigu põlema oma sulase vastu, sest sina oled nagu vaarao ise!
19Mu isand küsis oma sulaseilt, öeldes: On teil isa või mõni vend?
20Ja meie vastasime oma isandale: Meil on vana isa ja üks nooruk, ta vanas eas sündinud, alles noor; aga selle vend on surnud ja ta on üksi oma emast järele jäänud, ja ta isa armastab teda.
Juuda vastutab Benjamini eest
21Ja sa ütlesid oma sulaseile: Tooge ta minu juurde, et ma näeksin teda oma silmaga!
22Ja me vastasime oma isandale: Nooruk ei või isast lahkuda. Kui ta lahkuks oma isast, siis see sureks.
23Ja sa ütlesid oma sulaseile: Kui teie noorim vend ei tule koos teiega, siis te ei saa enam näha mu nägu.
24Ja kui me läksime su sulase, meie isa juurde ja andsime temale teada oma isanda sõnad,
25siis ütles meie isa: Minge jälle tagasi, ostke meile pisut leiba!
26Aga me vastasime: Me ei või minna. Kui meie noorim vend on koos meiega, siis me läheme, sest me ei saa näha selle mehe nägu, kui meie noorim vend ei ole koos meiega.
27Ja su sulane, minu isa, ütles meile: Te teate, et mu naine on mulle kaks poega ilmale toonud.
28Aga üks läks mu juurest ära ja ma ütlesin: Ta on tõesti maha murtud! Ja ma pole teda tänini enam näinud.
29Kui te nüüd võtate ka selle mu silma alt ja temaga juhtub õnnetus, siis saadate mu hallid juuksed kurvastusega hauda.
30Ja kui ma nüüd tuleksin su sulase, oma isa juurde ja koos meiega ei oleks poiss, kelle hingesse tema hing on kiindunud,
31ja kui ta siis näeb, et poissi ei ole, ta sureb ja su sulased on sinu sulase, meie isa hallid juuksed saatnud murega hauda,
32sest su sulane on poisile käemeheks mu isa juures, kuna ma olen öelnud: Kui ma ei too teda sinu juurde, siis ma jään oma isa ees alatiseks süüdlaseks.
33Ja nüüd siis jäägu su sulane poisi asemel sulaseks mu isandale ja poiss mingu koos oma vendadega!
34Sest kuidas võiksin minna oma isa juurde, kui poiss ei oleks koos minuga? Et ma ei näeks seda õnnetust, mis juhtub mu isaga!”

Isegi oma pimedaimal tunnil ja valusaimal hetkedel võid sa hüüda Jumala poole. Võta aega, et rääkida Talle otse, oma südamest.

Juuda viimastel sõnadel on nii sügav tähendus, need tulevad otse ta südamest - "kuidas võiksin minna oma isa juurde, kui poiss ei oleks

koos minuga?" (s 34). Juuda teab täpselt mis tunne see oleks, sest ta on selle juba ühe korra läbi elanud.

See oli Juuda, kes pani ette müüa Joosep maha Midiani orjapidajatele (37:26), mis sai talle saatuslikuks. Ta sai tunda süükoorma kogu raskust, nähes oma isa leina Joosepi pärast. Nüüd on ta valmis ohverdama oma vabaduse, et ainult ära hoida oma isa kannatuste suurenemist. Selle asemel, et endisel viisil otsida omakasu iga hinna eest, asetab Juuda oma isa tunded esikohale.

Joosepi unenägu läks täide - ta vennad lömitavad ta jalge ees. Kuid muutus, mis on aset leidnud Joosepi enda südames tähendab, et ta ei ole huvitatud enam oma vendadest üle olemisest ja nende alanduse nägemisest, vaid ta igatseb näha, et nad on muutunud. Juudat on muutnud ta enda süüteo koorem, Joosepit, tema vastu toime pandud süütegu. Kuid mõlemad on muutunud paremuse suunas. Mõlemad oleksid võinud mingil hetkel lihtsalt vihas kibestuda. 

Kuidas on patt - sinu enda või sinu vastu tehtud - sind muutnud? Nii Juuda kui Joosep õppisid patu tagajärgede tõttu ning said muudetud paremuse poole. See võttis palju aega, kuid Jumal oli tegutsemas nende sees, mitte ainult üldises plaanis vaid ka nende elude detailides.

Palu, et Jumal võiks sulle näidata, mis viisidel on patt sind muutnud halvemaks. Palu, et Ta võiks selle tulemuse muuta positiivseks.

Selle kommentaari autor: Alison Clarke