Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Andestamise vägi

Kolmapäev, 3. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 45:16-46:7

Joosep annab ennast vendadele tunda
16Kuuldus kostis ka vaarao kotta, et Joosepi vennad olid tulnud, ja see oli hea vaarao silmis ja tema sulaste silmis.
17Ja vaarao ütles Joosepile: „Ütle oma vendadele: Tehke nõnda: koormake oma veoloomad ja minge Kaananimaale,
18võtke oma isa ja oma pered ning tulge minu juurde, siis ma annan teile Egiptusemaa parimat ja te saate süüa maa rasva!
19Ja sul tuleb anda käsk: Tehke nõnda - võtke endile Egiptusemaalt vankrid väetite laste ja naiste jaoks ja tooge oma isa ning tulge!
20Teie silm ärgu kurvastagu teie asjade pärast, sest parim kogu Egiptusemaal peab olema teie päralt!”
21Ja Iisraeli pojad tegid nõnda ja Joosep andis neile vaarao käsu peale vankrid, samuti andis ta neile teemoona.
22Ta andis neile kõigile peoriided, aga Benjaminile andis ta kolmsada hõbeseeklit ja viied peoriided.
23Samuti läkitas ta oma isale kümme eeslit, kes olid koormatud Egiptuse parimate kaupadega, ja kümme emaeeslit, kes kandsid vilja, leiba ja moona ta isale teekonna tarvis.
24Siis ta saatis oma vennad minema ja nad läksid. Ja ta ütles neile: „Teel ärge riielge!”
25Ja nad läksid ära Egiptusest ning tulid Kaananimaale oma isa Jaakobi juurde.
26Ja nad jutustasid temale ning ütlesid: „Joosep elab alles, ta on nimelt kogu Egiptusemaa valitseja!” Aga ta süda jäi külmaks, sest ta ei uskunud neid.
27Siis nad jutustasid temale kõigest, mis Joosep nendega oli rääkinud. Ja kui ta nägi vankreid, mis Joosep oli läkitanud teda ära tooma, siis nende isa Jaakobi vaim elustus taas.
28Ja Iisrael ütles: „Küllalt! Mu poeg Joosep elab alles! Ma tahan minna ja teda näha, enne kui suren!”

Täna Jumalat täieliku andestuse eest, mille Ta on sulle kinkinud ilma hinnata.

45.peatüki algus näitab meile kui sügav ja tugev oli olnud pinge Joosepi elus. Peale kõiki vendade proovilepanemisi ning intriige, ei suuda Joosep välja kannatada seda, kuidas Juuda püüab lahendada olukorda isetus armastuses ning täielikus aususes (1Ms 44:33-34). Ta murdub ning avaldab vendadele, kes ta tegelikult on.

Läbimurde põhjustajaks sai Joosepile arusaamine, et Jumal oli see, kes oli ta Egiptusesse toonud  selleks, et päästa tema perekond (s 7). Tema oli arvanud, et on ära lõigatud oma perekonna juurest ega saa neid enam iialgi näha, ometi oli Jumal kogu aeg tegutsenud hoopiski nende kasuks. HIljem, sõnastab Joosep selle äratundmise meeldejäävasse fraasi: “Jumal pööras selle heaks” (1Ms 50:20). “Hea” polnud mõeldud üksnes talle isiklikult, vaid kogu perekonnale.

Vaatamata vendade poolt kogetud julmale kohtlemisele, armastab ning hoolib Joosep oma perekonnast. Ja hoolimata kõikidest õnnistustest, mida ta Egiptuses oli kogenud, ei saanud ta süda enne rahu, kui ta enda perekond on turvas. Siit leiame sügava piiblitõe: Jumal ei tegutse üksnes üksikisikute heaks, vaid Ta kujundab ning toob esile uut perekonda. Kogukond on tähtis, ning need kellega koos usuteed käime saavad meile olulisemaks kui pelgalt rännukaaslased. Neist saavad meie hõimlased. Rodney Clapp kirjutab: “ Jumalariigi tuleku läbi  - riigi, mis manifesteerub nii füüsiliselt, vaimulikult, sotsiaalselt ja ka individuaalselt  - nii olevikus kui ka tulevikus - loob Jeesus uut perekonda. See on esimene uus perekond: perekond kuhu kuuluvad Tema järgijad ja kellelt oodatakse ülimat truudust . Tegelikult nõuab see truudus, et vajadusel minnakse mööda isegi oma vanast esmasest, bioloogilisest perekonnast. Kõik need, kes teevad Isa tahtmist (teisisõnu: kes elavad Jumala valitsuse all) on nüüd Jeesuse õed ja vennad ka üksteisele.” (R Clapp, Families at the Crossroads, IVP Press, 1993)

Andeksandmine toob kaasa vabaduse. See muudab olukorrad ning on väeline illustratsioon Jumala armust ja halastusest meie vastu. Kas su elus on täna kedagi, kellele pead tõeliselt andeks andma? Palu siis, et Jumal aitaks sul andeks anda - täielikult ja ehtsalt.

 
“Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt,” (Jk 1:17) Palveta, tänades Jumalat kõikide õnnistuste eest, mida Tema su ellu toonud on. Nimeta nii paljusid kui suudad.

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly