Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ebaloomulik valik

Esmaspäev, 8. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 48:1-22

Jaakob õnnistab Efraimi ja Manasset
1Pärast seda sündmust öeldi Joosepile: „Vaata, su isa on haige!” Siis ta võttis oma kaks poega enesega, Manasse ja Efraimi.
2Ja Jaakobile anti teada ning öeldi: „Näe, su poeg Joosep tuleb sinu juurde!” Iisrael võttis siis jõu kokku ning tõusis voodis istukile.
3Ja Jaakob ütles Joosepile: „Kõigeväeline Jumal ilmutas ennast mulle Luusis Kaananimaal, ja õnnistas mind
4ning ütles mulle: Vaata, ma teen sind viljakaks ja paljuks ja teen sinust rahvaste hulga ja annan selle maa sinu soole pärast sind igaveseks omandiks.
5Ja nüüd olgu su kaks poega, kes sulle Egiptusemaal on sündinud, enne kui ma tulin sinu juurde Egiptusesse, minu omad: Efraim ja Manasse olgu minu omad nagu Ruuben ja Siimeongi.
6Aga su järeltulijad, kes sulle pärast neid sünnivad, olgu sinu päralt ja neid nimetatagu nende vendade nime järgi nende pärisosades.
7Kui ma Mesopotaamiast tulin, suri mul Raahel Kaananimaal, tee peal, kui veel tükk maad oli minna Efratasse. Ja ma matsin tema Efrata tee äärde, see on Petlemma.”
8Kui Iisrael nägi Joosepi poegi, siis ta küsis: „Kes need on?”
9Ja Joosep vastas oma isale: „Need on mu pojad, keda Jumal mulle siin on andnud!” Siis ta ütles: „Too nad minu juurde, et ma neid õnnistaksin!”
10Aga Iisraeli silmad olid vanadusest tuhmid ja ta ei näinud enam. Siis Joosep viis nad tema juurde ja tema andis neile suud ning süleles neid.
11Ja Iisrael ütles Joosepile: „Ei oleks uskunud, et saan näha su nägu, aga vaata, Jumal on mind lasknud näha ka su järglasi.”
12Siis Joosep võttis nad ära tema põlvilt ja kummardas silmili maha.
13Ja Joosep võttis nad mõlemad, Efraimi oma paremale käele, Iisraelist vasakule poole, ja Manasse oma vasakule käele, Iisraelist paremale poole, ja viis nad tema juurde.
14Aga Iisrael sirutas oma parema käe ja pani Efraimi pea peale, kes oli noorem, ja oma vasaku käe Manasse pea peale; ta pani oma käed ristamisi, sest Manasse oli esmasündinu.
15Ja ta õnnistas Joosepit ning ütles: „Jumal, kelle palge ees mu isad Aabraham ja Iisak on rännanud, Jumal, kes on olnud mu karjane kogu mu elu kuni tänapäevani,
16ingel, kes mind on päästnud kõigest kurjast, õnnistagu neid poisse; neid nimetades nimetatagu minu nime ja mu isade Aabrahami ja Iisaki nime! Ja nad siginegu rohkesti keset maad!”
17Aga kui Joosep nägi, et ta isa oma parema käe asetas Efraimi pea peale, siis ta pani seda pahaks ja haaras kinni oma isa käest, et seda Efraimi pea pealt tõsta Manasse pea peale.
18Ja Joosep ütles oma isale: „Mitte nõnda, mu isa, sest see on mu esmasündinu! Pane oma parem käsi tema pea peale!”
19Aga ta isa keeldus ja ütles: „Ma tean, mu poeg, ma tean, ka tema peab saama rahvaks ja temagi peab olema suur! Ometi peab ta noorem vend saama temast suuremaks ja selle sugu olema rahvarohke!”
20Ja ta õnnistas neid sel päeval, öeldes: „Sinu nimel õnnistatagu Iisraelis, öeldagu: Jumal tehku sind Efraimi ja Manasse sarnaseks!” Nõnda seadis ta Efraimi Manassest ettepoole.21Ja Iisrael ütles Joosepile: „Vaata, ma suren, aga Jumal on teiega ja viib teid tagasi teie isade maale.
22Ja ma annan sulle ühe mäeseljandiku rohkem kui su vendadele, mille olen mõõga ja ammuga võtnud emorlastelt.”

Oled sa reeglite-järgija? Kas koged tihti tunnet: “see pole õiglane”? Kui seda juhtub, siis palu sel hetkel, et Jumal annaks sulle armu näha asju Tema perspektiivist.

Isegi peale 17 aastat privilligeeritud elu oma mõjuvõimsa poja kaitse all, suunab Jaakobi vaimulik kompass teda ikkagi Egiptusest lahkuma, tema enda perekonna looga seotud maale (1Ms 47:28–30). Goosen on ainult üks tema “palverännaku” peatustest. Jumala tõotus selle kohta, et tema rahva “igavene omand” on mujal (s 4) kajas jätkuvalt Jaakobi kõrvus. Oma elu lõpul, veenab Jaakob Joosepit vaatama kaugemale käesolevast reaalusest (s 21). Jumal täidab oma tõotusi väljapool Egiptuse, tolle “adopteeritud” maa turvalisust ning mugavust; veelgi hämmastavam aga on, et Ta teeb seda läbi seletamatu õnnistuse, mis annab Joosepi esmasündinule, Eefraimile eelisõiguse (s 13, 14).

Üks Piiblit läbivaid teemasid on Jumala eelistused kasutada “mittekõlblikke” inimesi oma plaanide täideviimiseks,: näiteks võõramaalasi nagu Rutt ja Raahab, liiga noori nagu Taavet, Timoteos ja Jeremija; liiga vanu nagu Saara, Aabrahami naine; pelgalt naisi, nagu Ester ja Maarja Jeesuse ema; kidakeelseid nagu Mooses, mitte -usaldusväärseid nagu Peetrus jne. Jaakob keeldub oma meelt muutmast, sest tema tegu ei olnud mingi suvaline tuju, mida tuleks käsitleda probleemina. Pigem oli see reaalsus, mis muutis elu…. Seesama vabadus Jumala toimimises on üks selle loo läbivaid jooni…. pannes meid silmitsi Jumala varjul oleva väega, mis kujundab ümber ajalugu.” (Walter Brueggemann).

Võiksime eeldada, et Joosep, kes isiklikult oli kogenud esmasünniõiguse ümberpööramist Jumala poolt (1Ms 45: 4-8), on enam avatud vastu võtma oma isa valikut noorema pojapoja kasuks (s 17-19). Aga vaadeldes ja tunnetades Joosepi vastuseisu (s 18) ning tema isa kinnitavat vastust (s 19-20) oleme ka ise kindlad tunnistajad usus elatud elu improvisatsioonilisest olemusest. Võibolla on keegi ka meie hulgast pidanud kogema sama, mis Jaakob, kes vaatamata kõikidele läbikukkumistele oma keeruliselt kulgenud elus, tundub isegi lähedasem olevat Jumalaga, oma Karjase ja Lunastajaga, kui tema hiilgav poeg.

 
Isa, tänu sulle, et Sinu Poja läbi on minu patud ära pühitud! Kingi mulle kahetsev süda, et võiksin tundma õppida Sinu armulist südant. Aamen.

Selle kommentaari autor: Pauline Hoggarth