Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tänu Jumalale koguduse eest!

Reede, 12. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Fl 1:1-11

Tervitus
1Paulus ja Timoteos, Kristuse Jeesuse sulased, - kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses ning ülevaatajaile ja abilistele:
2Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
Apostli tänu ja eestpalve
3Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan,
4alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet.
5Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni
6ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.
7Nõnda ju ongi õige mul teist kõigist mõelda, sest teie olete minu südames. Kui ma siis olen ahelais või kui ma kostan evangeeliumi eest ja seda kinnitan, olete teie kõik kaasosalised mulle antud armus.
8Sest Jumal on mu tunnistaja, kuidas ma teid kõiki igatsen Kristuse Jeesuse südamlikkusega.
9Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises
10olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani,
11täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks.

Palve peamine otstarve ei ole mitte meie eneseväljendus, vaid eneseks saamine ning seda me üksi ei suuda. Täna Jumalat nende eest, kellega koos saad palvetada ja teenida.

Kui sageli tänad sa Jumalat koguduse eest? Paulus ei lakanud hämmastumast pelgalt juba “Jumala pühade” olemasolu pärast siin patuses maailmas (s 1). Ta alustab süstemaatiliselt oma kirju tänupalvetega ning Filipi kiri ei ole erandiks - vt s 3-6.

Apostel nimetab kahte põhjust, miks võiksima olla tänulikud kaaskristlaste eest. Esiteks, nende osaduse pärast (s 5) - ja seda ka meiega. Oleme liitunud kõigi nendega vaimus ning meid ühendab pühendumine evangeeliumi tööle, mis väljendub nii evangeeliumisse uskumises kui ka selle jagamises uskmatutega.

Teine põhjus tänuks on Jumala töö Filipi usklikes ja meis kõigis (s 6). Usklikud saavad üksteisega tuttavaks ning ühendatud usule tulemise käigus, ning leiavad kõik kinnitust Jumalas, kes on nende kõikide garantii. Jumal ise juhib ja kannab seda protsessi kuni Jeesuse tulekuni, mil meie pääste saab olema täielik (s 28, Rm 5:9 - 10). Nii on meie tänu aluseks Jumalale kaaskristlaste eest kindlus, et Jumal ise on neis alustanud, kannab ning viib lõpule oma “hea töö” (s 6).

Jumala tänamine Tema töö eest teiste eludes toob kaasa tänulikkuse selle sama eest ka meis. Üldine tänuvõlg, mida kogeme mõeldes Jumala armule, ühendab meid teiste kristlastega tänu ütlemise osadusse. Iga kaaskristlane omab tegelikult osa selles, kuidas Jumal väga isiklikul tasandil toimib minu elus (s 7)! Kutse lähedasse osadusse teiste kaasusklikega, antakse mulle igapäevaselt  ning üks viis kuidas seda lähedast osadust hoida on läbi eestpalvete (s 9-11). Tänase teksti lõpusalmides jagab Paulus meiega oma eestpalvet Filipi usklike eest. Võta sina samuti praegu veidi aega, et palvetada oma sõprade, töökaaslaste ning naabrite eest.

 
Mõtle inimestele, kelle eest palvetad ning pane kirja teemad, mis nende kohta palves su südamele tulevad. Kui soovid võid peale palvet võrrelda oma nimekirja Pauluse omaga.

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald