Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõeline rahulolemine

Kolmapäev, 24. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Fl 4:8-13

Kristlase rõõmsast elust
8Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!
9Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.
Apostli tänu abi eest
10Väga suureks rõõmuks Issandas oli mulle see, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule; sest teie olete ju mõelnud, aga teil polnud sobivat juhust.
11Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on.
12Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses.
13Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

Kasuta kümmet sõrme, et loetleda asju, mille eest oled praegu tänulik. Täna Jumalat nende eest ja palu, et Jumal võiks sinus tänumeelt veel enam kasvatada.

Skaalal 1-10ni, kui rahul sa oma eluga praegu oled? Mis toob sulle rahulolu? On tähelepanuväärne, et Paulus ütleb end leidnud olevat rahulolemise saladuse igas olukorras (s 12). Huvitav, kuidas ta selleni jõudis? Võibolla aitavad sellele vastata tema kirja varasemas osas esile toodud asjad: palve, usaldus, pidev tänumeel ja rõõmustamine, edasi pürgimine….?

On inimesi, kes tahaksid rahulolemise saladust õppida raamatust või omada seda kui kingitust mis tuleb ilma raske tööta. Ometi olen veendunud, et osa saladusest seisneb just nimelt elu rasketes olukordades, millest tuleb läbi minna. Mõned Pauluse varasemad kirjad kinnitavad, et just nii toimus see tema elus (vt 2Kr 1: 7-10, 2Kr 11:16-30, 2Kr 12:7-10).

Küps rahulolemine tuleb sellest, kui inimene on avastanud elu väljakutsetes, et millega iganes Jumal lubab meil elus vastakuti seista, seda me suudame….”läbi tema, kes teeb meid tugevaks” (s 13). Vaid selliste kogemuste tule läbinuna, saab Paulus kindlalt väita, et Jumal täidab kõik meie vajadused (Fl 4:19). Ta teab, sest on seda kogenud!

Nimeta palves Jumalale oma elu need alad, kus oled rahulolematu. Palu, et Jumala Vaim näitaks sulle, kuidas just need asjad on võimalik su elus muuta rahulolemise saladuse õppimise võimalusteks (s 12).

 

Mõtiskle nende sõnade üle: “Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.” , kuni sa tõesti usud neid. Siis võid ootuses vaadata selle avastamise poole, et “..jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on.” (1Tm 6:6)