Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tänumeel ja heldus

Neljapäev, 25. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Fl 4:14-23

Apostli tänu abi eest
14Ometi, te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest.
15Teie, filiplased, ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses, kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses,
16sest teie saatsite minu vajadusteks abi ka Tessaloonikasse rohkem kui ühe korra.
17See pole nii, et ma otsin andi, vaid ma otsin vilja, mis kasvatab teiepoolset arvet.
18Mul on nüüd kõike ja küllaga! Mu käed said täis, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu teiepoolse anni hea lõhnana, soodsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärane.
19Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.
20Aga Jumalale ja meie Isale olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.
Lõputervitus
21Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses! Teid tervitavad minuga olevad vennad.
22Teid tervitavad kõik pühad, eriti aga need, kes on keisri kojast.
23Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga!

Võta mõni hetk, et mõtiskleda kõikide heade asjade üle oma elus. Täna Jumalat Tema heade andide eest!

Kuna raha on paljude jaoks enesestmõistetav kinnisidee ning vajadus selle järele universaalne, on raha andmise ning saamise teema väga tundlik. Hoolimata oma soojast suhtest Filipi usklikega, jätab Paulus selle keerulise teema oma kirjas viimaseks. Tema kommentaarid aga pole ainult õppetükk jumalakartliku suhtumise omandamiseks rahasse, vaid õppetükk ka pastoraalses diplomaatias ning hoolitsemises. Filipi kogudus oli tema vastu korduvalt heldust üles näidanud - teda toetades nii misjonireisidel kui ka vangistuses. Paulus on juba viidanud nende ühisele osadusele evangeeliumiga (Fl 1:5), mis sisaldas palvetamist, julgustamist ning evangelismi, kuid nüüd viitab ta Epafroditose rollile, kes toimetas kohale raha (s 18). Kõige selle eest, avaldab Paulus südamlikku tänu.

Ometi on sellise ülevoolava tänu avaldamises ka omad ohud. Võib tunduda, et Paulus tahab veelgi rohkem saada. Enamgi, ta ei soovi jääda kohustuse või võla lõksu. Rooma-Kreeka maailmas sidus eestkoste inimese nende külge, kes talle maksavad, Paulus aga vajab oma vabadust, et teenida inimesi palju laiemalt. Lisaks, erineb Paulus jutlustajatest, kes müütasid oma ideid majandusliku kasu saamise eesmärgil. Tema kõikjal kuulutatud põhimõtteks oli alati keelduda isiklikest kingitustest, et keegi ei saaks kuidagi arvata, et evangeeliumi saab osta. Ja nii koos tänu ning rahulolemise sõnumiga, kuulutab Paulus, et filiplaste and läheb investeeringuna kirja taevasesse arvepidamisse. Nende ohver on Jumalale suurt rõõmu toonud, ning nad võivad täie kindlusega loota Kristuse heldele varustamisele kui neil peaks tekkima mingi vajauds - samamoodi kui seda teeb ka Paulus.

Kaasaja finantskriisides, kus perekonnad ja kristlikud agentuurid näevad vaeva, et kuidagi ots otsaga kokku tulla, esitavad partnerlus ning heldus meile tõelise väljakutse. Meil võib tekkida kiusatud hakata manipulatiivselt protsesse mõjutama isikliku kasu saamise eesmärgil. Üks pastorite kõige suuremaid paevaluallikaid on see, kui nad peavad langetama raskeid otsuseid  seoses vajadustega. Ja ikkagi, kuna meid on pandud täielikult ja kõiges sõltuma täiesti-piisavast Jumalast, võib see meile õpetada sügavama rahulolemise harjumust ning ualdust, mida meie rikkus või enda turvalisus iial ei oleks lubanud.

 
Loe veelkord 19.salmi ning palu Jumalalt abi, et võiksid uskuda seda oma südame kõige sügavamal tasandil.

Selle kommentaari autor: Fiona Barnard