Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ootused jumalariigi ehitajatele

Kolmapäev, 8. Juuni 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 57:1-21

Iisraeli ebajumalateenistus on hukkamõistetav
1Õige sureb, aga ükski ei võta seda südamesse, ja vagad mehed koristatakse, ilma et keegi märkaks. Kuid õige koristatakse õnnetuse eest,
2ta läheb rahusse: oma voodites hingavad need, kes on käinud sirget teed.
3Aga teie tulge siia, te nõiamoori lapsed, abielurikkujate ja hoorade sigitis!
4Kelle üle te tunnete rõõmu? Kelle vastu te ajate suu ammuli, näitate keelt? Eks te ole üleastumise lapsed, vale sigitis,
5teie, kes kirest hõõgute tammede varjus, iga halja puu all, teie, kes tapate lapsi orgudes, kaljulõhede vahel.
6Oru siledate kivide seas on su osa, need, need on su liisk. Neile oled sa valanud joogiohvrit, viinud roaohvrit. Kas ma sellega lasen ennast lepitada?
7Kõrgele ja väljapaistvale mäele seadsid sa oma voodi, sinna üles sa läksid ka tapaohvreid ohverdama.
8Ja ukse ning piitade taha sa panid oma tunnusmärgi, sest minust lahkudes sa riietusid lahti ja läksid üles, tegid oma voodi laiemaks, kauplesid enesele neid, kelle voodeid sa armastasid, vahtisid kürva.
9Sa laskusid alla Mooloki juurde õliga ja priiskasid oma võietega; sa läkitasid oma käskjalad kaugele, ja sügavale alla, kuni surmavallani.
10Sa väsisid oma paljudest rännakutest, aga sa ei öelnud: „Lootuseta!” Sa leidsid uut elujõudu, sellepärast sa ei nõrkenud.
11Keda sa pelgasid ja kartsid, et sa valetasid? Sa ei meenutanud mind ega võtnud seda südamesse. Eks ole: mina vaikin ammusest ajast ja seepärast sa ei karda mind.
12Mina teen teatavaks su õiguse ja su teod, aga need ei aita sind.
13Kui sa kisendad, siis päästku sind su ebajumalate jõuk. Aga tuul viib need kõik, tuuleõhk võtab nad ära. Kes aga otsib abi minu juurest, see pärib maa, omandab mu püha mäe.
Jumala abi annab elu
14On öeldud: „Sillutage, sillutage, tehke tee valmis, koristage takistused mu rahva teelt!”
15Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha: Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid.
16Sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane, muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud.
17Tema ahnuse süü pärast ma vihastasin, lõin teda, peitsin enese ja olin vihane, ent tema käis taganejana omaenese südame teed.
18Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda; ja ma tasun temale troostiga ning pakun ta leinajaile huultevilja.
19Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma parandan teda.
20Aga õelad on otsekui mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veed kobrutavad kõntsa ja muda.

Lugedes täna Jumala sõnumit, peame olema äärmiselt ausad enese ja Jumala suhtes. Palu, et Jumal kingiks sulle julgust vastu võtta Tema standardid.

Jesaja näeb silme ees inimesi, kes on esitanud Jumalale väljakutse sellega, et on hüljanud Tema ja Ta seaduse (s 3-10). Nimekiri nende pattudest on muljetavaldav ning ajatu pilt allakäigust, kuhu inimesed langeda võivad. Väga selged on viited seksuaalsele lodevusele aga kõige keskmes on siiski ebajumalateenistus (s 6): oma lootuse panemine Looja asemel inimeste kätetööle, ignoreerides ja hüljates sellega Jumala ning keeldudes Temaga arvestamast (s 11).

Sellele vastukaaluks kirjeldab Jesaja salmides 13 ja 15 seda positiivset suhtumist, mida Jumal inimeselt tegelikult ootab. Mida sinu jaoks tähendab see, et teed Jumala enda pelgupaigaks ja oled “vaimult alandlik” (s 15 “ alandlik ning sõltuv üksnes minust”  - CEV tõlge)?

Pane tähele kui soojalt vastab Jumal neile, kes tõesti otsivad pelgupaika Tema juures! Need on väga elavad pildid mis kirjeldavad Jumala armu. Märka kõiki neid väga konkreetseid tõotusi, mida Jumal annab neile, kes Tema juurde tulevad. Kas leiad siit tõotuse  vaimuliku ärkamise, andestuse, tervenemise, juhtimise, lohutamise või rahu kohta - mida iganes neist just täna kõige enam vajad?

Kuidas saaksid tänase päeva jooksul Jumalale osutada, et oled valinud Tema oma kaljuks ja pelgupaigaks? 

 
Palu, et Jumal ilmutaks sulle, kuidas sinu elus peaks ilmnema see “vaimult alandlik” olemine sinu usuteekonnal. Palu, et Ta näitaks kas ja mida on vaja muuta sinu suhtumises Temasse ning ka teistesse.

Selle kommentaari autor: Scripture Union /APÜ