Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kõvasti kinni hoides

Pühapäev, 31. Juuli 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 119:33-40

Jumala sõna ülistus
33Õpeta mulle, Issand, oma määruste teed, et ma seda otsani peaksin!
34Anna mulle arusaamist panna tähele su Seadust ja seda pidada kõigest südamest!
35Lase mind käia sinu käskude jalgrajal, sest see meeldib mulle!
36Pööra mu süda oma tunnistuste poole, aga mitte ahnuse poole!
37Eemalda mu silmad tühja vaatamast, elusta mind oma teedel!
38Kinnita oma sulasele oma sõna, mis saadab sind kartma!
39Eemalda mu teotus, mida ma kardan, sest sinu seadused on head!
40Näe, ma igatsen su korraldusi, elusta mind oma õiguse läbi!

Kas sul on olnud aegu, kui sul on raske järgida Jeesust? Kuidas sa oled nendest üle saanud?

Kuidas saaks elada head elu? Psalmide raamat algab (Ps 1:1-3) sellega, et meenutab meile meie valikut - saame triivida vaikimisi koos kultuuriga meie ümber (käimine „õelate nõu järgi") või haarata kinni meie vaimsest olemusest, olles sügavalt juurdunud Jumalas ja tema teedes.1 Psalm 119 jätkab seda teemat: valida hea elu. Selles kirjakohas rõhutatakse jällegi õnnistust, mis tuleb siis, kui kastame end Jumala tarkuse sisse, ka siis, kui tee tundub raske (s 25,28). Korratakse taas sõnu, mida Psalmis 119 kasutatakse ka eespool - Jumala Sõna, seadused, määrused, õigus, tõde, käsud ja tõotused. Meil ei ole mingit vabandust siin mööda panna! Jumala õpetused on eluandvad. Peaksime neist haarama mõlema käega.

Kuidas kasutada seda tarkust? Apostel Peetrus ütleb, et Jumal "on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu..." (2 Pt 1:3,5). See nõuab distsipliini - jätta aega Jumala Sõna jaoks, kuuletuda sellele, mida sealt loeme. On palju võimalusi, kuidas seda teha. Isa õpetas mind mõtisklema iga päev mõne psalmi üle, sest need räägivad olulistest inimlikest kogemustest. Jumal käskis Joosual hoida seadus alati huulil, et olla valmis katsumusteks (Jo 1: 8). Viimastel ajal olen jälle hakanud kirjakohti pähe õppima, see vana harjumus on mul aastaid olnud kadunud. Võin nii igal hetkel - autoga sõites või mere ääres jalutades - neid omale peast ette lugeda ja lasta neil oma südames töötada, et saaksin kasvada Kristuse tundmises ja sarnasuses. 

"Issand, ma palun, et millega iganes olen silmitsi, avaksin ennast Sinu armastusele ja teeksin teadliku valiku Sind järgida. Aamen."

Jennifer Turner 1 Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines, HarperCollins, 2009, lk 149