Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Muudetud elud

Teisipäev, 3. Jaanuar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 3:10-20

Ristija Johannese jutlus
10Rahvahulgad küsisid Johanneselt: „Mis meil siis tuleb teha?”
11Aga tema kostis: „Kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!”
12Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida, ja nemad ütlesid: „Õpetaja, mis meil tuleb teha?”
13Tema ütles neile: „Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud!”
14Aga temalt küsisid ka sõjamehed: „Ja meie, mis meil tuleb teha?” Tema ütles neile: „Ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga!”
15Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias.
16Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.
17Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.”
18Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit.
19Aga kui nelivürst Heroodes sai Johannese käest noomida oma venna Filippuse naise Heroodiase ja kõigi pahategude pärast, mida Heroodes oli teinud,
20sai ta hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi.

Täna Jumalat muutuste eest, mida Ta on toonud su ellu.

Paljud tänase sõnumi tahud on rabavad. Johannese sõnad on adresseeritud kõikidele - finantsmahhinaatoritele ja karmidele sõjameestele sama palju kui jutlustaja tavalistele kuulajatele kirikus.

Johannes ei peenutse sõnadega. Ta visandab äärmiselt selgesõnaliselt selle elustiili, mida ootab viljelevat neilt, kes tulid tema juurde selleks, et saada ristitud (s 11-14) ning ta ei jäta ütlemata ka seda, mida arvab neist, kes ristimisele ei tulnud (Lk 3:7-9).Tema sõnumi keskmes on meeleparandus (Lk 3:3), aga tema eesmärk ei ole inimesi lihtsalt enda arvamusega nõustuma panna. Johannes ootab, et inimeste avalikult tunnistatud tahe meelt parandada tooks nende ellu ka tegeliku muutuse (Lk 3:8). Ja kui inimesed küsivad, milline see muutus peaks välja nägema, annab Johannes praktilisi näpunäiteid.

 Tema sõnum tõstab esile heldust ja solidaarsust üksteise suhtes (s 11) ja võtab fookusesse inimese aususe neil kõige kriitilisematel, raha ning võimuga seotud aladel.

Tuleb hakata elama teistmoodi. Ja oodatavad muutused võivad muuta meiegi elu. Sisuliselt räägib Johannes 3 asjast: heldusest (s 11), aususest (s 13-14) ning rahulolemisest  virisemise asemel (s 14). Rahulolemise sõnum  (s14) meie praeguses lõhenenud, individualismist, enesekesksusest ning rahulolematusest tulvil maailmas on hea, ootamatu, ja äärmiselt vajalik sõnum. See on sõnum, mis peaks peegelduma ka iga uskliku sõnadest ja tegudest.

Meeleparandus on rohkem kui tehtud kurja kahetsemine. See, et meeleparandus juhib meid andestuse juurde, ei tähenda, et saame siis vabaduse jätkata patu tegemist. Johannes ütleb, et see, kes tõeliselt kahetseb enda tehtud kurja, otsib ka viisi kuidas edaspidi teistmoodi elada. Ja ristimine on selle tähiseks: me sureme oma endisele eluviisile ning meid äratatakse üles uude ellu ja uude eluviisi (s 16).

 
Palu, et Jumal aitaks sul tegelikult ja reaalselt elada seda uut elu, mille said Kristusesse ristimises.

Selle kommentaari autor: APÜ