Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

…..ja Inimese Poeg

Neljapäev, 5. Jaanuar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 4:1-13

Jeesust kiusatakse kõrbes
1Jeesus aga, täis Püha Vaimu, tuli tagasi Jordani äärest, ja aeti Vaimu läbi kõrbe,
2kus ta oli nelikümmend päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli talle nälg.
3Aga kurat ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks!”
4Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast.”
5Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike.
6Ja kurat ütles talle: „Ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan.
7Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt.”
8Ja Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat, ja teeni ainult teda!”
9Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast siit alla,
10sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid,
11ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks.”
12Ja Jeesus vastas talle: „On öeldud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat!”
13Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule.

Meenuta, millal viimati Jumal kõnetas sind mõne erilise piiblisalmi läbi? Täna Teda väe eest mis on Ta Sõnas.

Kui me ei tunneks seda lugu nii hästi ega oleks just lugenud, et Jeesus alustas oma teenimistööd 30 aastasena, mida oleksime oodanud järgnevat? (Mõtle näiteks poliitikute tegemistele, kui nad on just valituks osutunud) Arvatavasti sseda, et Jeesus läheb Jeruusalmma, kas pole? Ning alustab seal õpetamist ja tervendamist. Selle asemel aga tõmbub Ta hoopis kõrbesse, üksinda tervelt 40 päevaks. Mis toimub?

Jeesus ei valmistunud nii nagu enamik meist seda teeks - enda prioriteete järgides ja plaane ellu viies. See oli Püha Vaim, kes juhtis Ta kõrbesse ning seesama Vaim juhtis Ta hiljem ka Galileasse.

Jeesus oli ainsana terves inimkonnas täielikult pühendunud Jumala tahtele. Ja see asetas Ta täielikku vastasseisu kuradiga. Jeesuse kiusatused olid vägagi reaalsed ja ähvardavad. Ta oli äsja kuulnud kuidas Isa ise oli kinnitanud Tema identieeti Jumala Pojana. Ja kohe seejärel tuleb kurat ning püüab Tema kutsumist ja missiooni ära väänata.

Kõrb on üksinduse ja hädaohu, kahtluste ja ebakindluse paik. See oli inimtühi ja kõle, ilma mingi looduse lohutuseta koht. Lisaks oli oht sattuda metsloomade saagiks. See on kõige viimane koht, kust võiks oodata Messia elutöö algust. Jeesus paastus - ilmselt toime tulles vaid selle vähesega, mis ümbruskonnas söögikõlbulikku oli - ning oli ka füüsiliselt nõrk. 

See kõik meenutab ja paneb taas läbi elama Iisraeli laste ekslemisi enne, kui nad jõudsid Tõotatud maale. Ka nende jaoks oli kõrb proovilepaneu periood. Aga seal kus Iisraeli rahvas läbi kukkus, jäi Jeesus püsima. Ning see tähendas jumalariigi algust ja sisseõnnistamist. Arvan tõsimeeli, et Jeesus võis seal kõrbes palju mõtiskleda Iisraeli rahva loo üle, sest oma kiusatustele astub Ta vastu tsitaatidega, mis on 5. Moosese raamatus üsna lähestikku ( 5Ms 8:3; 5Ms 6:13,16). Tema ülesandeks oli ümberpöörata Iisraeli rahva sinnamaani hale lugu ning esile tuua uus loodu.

 
Oled sa silmitsi kiusatusega? Vii see Jeesuse ette.

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson