Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Selge ja otsene oht

Neljapäev, 23. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 20:9-19

Tähendamissõna viinamäe rentnikest
9Jeesus aga hakkas rahvale rääkima seda tähendamissõna: „Üks inimene istutas viinamäe ja andis selle rentnike kätte ning reisis pikaks ajaks võõrsile.
10Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et need sellele annaksid viinamäe viljast. Aga rentnikud peksid teda ja saatsid ta minema tühjade kätega.
11Ja ta läkitas veel teise sulase. Nemad peksid ja solvasid tedagi ning saatsid ta minema tühjade kätega.
12Ja ta läkitas veel kolmanda. Aga sellegi nad peksid veriseks ja viskasid välja.
13Siis mõtles viinamäe isand: „Mis ma pean tegema? Ma saadan oma armsa poja, võib-olla teda nad häbenevad.”
14Aga teda nähes arutasid rentnikud omavahel: „Tema ongi see pärija! Tapame ta ära, et pärand saaks meile!”
15Ja nad viskasid ta viinamäelt välja ning tapsid ära. Mida nüüd viinamäe isand teeb nendega?
16Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte.” Seda kuuldes nad ütlesid: „Taevas hoidku selle eest!”
17Tema aga ütles neile otsa vaadates: „Mida siis tähendab see kirjasõna: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks?
18Igaüks, kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks.”
19Ja kirjatundjad ja ülempreestrid otsisid võimalust selsamal tunnil pista käsi tema külge, kuid nad kartsid rahvast. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta.

Tähendamissõnas tähistab iga sõna midagi muud kui otsene tähendus. Siin sisaldub ka prohveteering Jeesuse elu kohta. Mõtle sellele, kui loed seda lugu.
Selles tähendamissõnas kirjeldatakse Jeesuse väljakutsuva teenimistöö tipphetke, mis paneb ta elutööle punkti. Viinamäe all peetakse silmas Iisraeli, millest on selgelt räägitud prohvetlikes kirjutistes (nt Js 5:1–10; Jr 12:10). Mida see tähendamissõna tähendab? Jeesus teab täpselt, et tema ongi see Jumala armastatud poeg (s 13) ja et ta visatakse viinamäelt välja ja tapetakse (s 15). Ülempreestrid taipavad, et tähendamissõna räägib neist (s 19). On jõudnud kätte tõe hetk.
 
Üks kogudusejuht väljendas hiljuti soovi, et kristlased peaksid tundma oma kultuuri sama palju kui Jeesus enda oma. Tegelikult pole raske mõista, miks Jeesus risti löödi. Jeesus ei sobitunud sinna keskkonda. Jeesus osutus vale kujuga kiviks (s 17) ja heideti kõrvale. Kuid Jumala tahtel tehti sama kivi nurgakiviks, millele toetub kogu ehitis. Viidatakse ülestõusmisele, mis pööras ümber igasuguse inimliku arvamuse Jeesusest. Jeesus teadis seda kõike ette. Ta oli seda ette kuulutanud (Lk 18:31 – 33). Ta ei soovinud seda vältida, pigem sellest läbi minna. Ta teadis, et see oli vajalik, ja kuigi lühiajaliselt traagiline ja valus, oli see pikas perspektiivis "sõnulseletamatu ja kirgastatud rõõmu" allikas (1Pt 1:8).
 
Luukase evangeeliumist võid lisa lugeda. Tänu Jumalale, kes tuli nii üllataval viisil meid päästma, Jumala Pojana ja Inimese Pojana.
See on küll hea uudis, et me ei saa maailma ise parandada. Meile pakutakse koormat, mida suudame kanda - palvetada selle maailma eest. Palu, et Jumal näitaks, mis on sinu osa selles.

Selle kommentaari autor: Nigel Wright