Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elamine täitumata ootustega

Kolmapäev, 31. Mai 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 7:24-35

Jeesus kõneleb Ristija Johannesest
24Kui siis Johannese käskjalad olid ära läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest: „Mida te tahtsite näha, kui te läksite välja kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu?
25Või mida te tahtsite välja minnes vaadata? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, kes kalleis riideis ja toretsemises elavad, viibivad kuningakodades.
26Või mida te tahtsite välja minnes näha? Kas prohvetit? Jah, ma ütlen, hoopis enamat kui prohvetit!
27Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees.
28Ma ütlen teile, ei ole naisest sündinute seas kedagi suuremat Johannesest, aga väikseim Jumala riigis on temast suurem.
29Ja kogu rahvas, kes teda kuulas, ja tölneridki tunnistasid, et Jumalal on õigus, lastes endid ristida Johannese ristimisega.
30Variserid ja seadusetundjad aga tunnistasid tühjaks Jumala nõu enese kohta sellega, et ei lasknud temal ennast ristida.
31Kellega ma nüüd võrdleksin selle sugupõlve inimesi ja kelle sarnased nad on?
32Nad on laste sarnased, kes istuvad turul ja hõikavad üksteisele nõnda: Me oleme teile vilet puhunud, ja te ei ole tantsinud, me oleme teile itkenud, ja te ei ole nutnud.
33Sest Ristija Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega joo veini, ja te ütlete: „Tal on kuri vaim!”
34Inimese Poeg on tulnud, sööb ja joob, ja te ütlete: „Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!”
35Ja ometi annavad tarkusele õiguse selle enda lapsed.”

Mis juhtus kirgliku ja keevalise Ristija Johannesega?

Vähem kui kahe aasta eest oli ta olnud populaarse meeleparanduse ja õigluse liikumise juht, mis kulmineerus Jeesuse ristimisega, kelle ta kuulutas Messiaks. (Mt 11:2) Nüüd, vanglas olles, näib ta aga olevat hakanud kahtlema Jeesuses (s 20). Niisugune vangipõlv murraks arvatavasti iga mehe, kuid vaieldakse selle üle, mis temas kõikuma lõi - enesekindlus, kannatlikkus või usk. Kuid näib, et Johannese ebakindlust on parim seletada kui ootuste kriisi.

Johannese õpetuse üks olulisi punkte oli, et koos Messiaga tuleb ka kohtumõistmine (Js 29:18; 35:5–6; 61:1). Jeesus ei olnud aga tema ootusi täitnud. Ta oli tulnud hoopis headuse ja kaastundega, kuigi ka hoiatusega neile, kes olid enda arvates õiged.

Jeesuse vastus Johannese saadikutele on heatahtlik ja sügavamõtteline. Jeesus jätkab oma tervendusteenistust ja palub Johannesele rääkida oma tegevusest, et Johannes näeks, et paljud olulised Jesaja ettekuulutused Messia kohta on täitunud (Ap 17:11). Johannese usk Jeesusesse saaks nii taastatud.

Siin on tõetera ka meile, kui Jumal ei täita meie ootusi. Peaksime mõtlema Jumala tööle meie eludes ja maailmas ning süvenema ka Piiblise, et meie kahtlused saaksid kõrvaldatud.

Millise armastusega suhtub Jeesus Johannesesse, hoolimata tema kahtlustest ja segadusest. Jeesus tahtis näidata, et Jumala plaanis oli koht ka Johannesel. Ka meie võime olla muretud, et meie armulik Jumal parandab meid õrnalt, kui meie ootus tema suhtes on kõikuma löönud. Salm 23 sisaldab erilist õnnistust neile, kes peavad vastu neil segaduse aegadel.

 
Too Jumala ette oma täitumata ootused ja palveta ka nende tuttavate eest, kes on segaduses Jumala töö tähenduse kohta oma elus.

Selle kommentaari autor: Ross Pilkinton