Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Siit tuleb Esra!

Neljapäev, 27. Juuli 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Esr 7:1-28

Esra tuleb koos kaaslastega Jeruusalemma
1Pärast neid sündmusi, Pärsia kuninga Artahsasta valitsemisajal, tuli Esra, Seraja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Hilkija poeg,
2kes oli Sallumi poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Ahituubi poeg,
3kes oli Amarja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Merajoti poeg,
4kes oli Serahja poeg, kes oli Ussi poeg, kes oli Bukki poeg,
5kes oli Abisua poeg, kes oli Piinehasi poeg, kes oli Eleasari poeg, kes oli ülempreester Aaroni poeg -
6see Esra tuli Paabelist üles. Tema oli kirjatundja, vilunud Moosese Seaduses, mille Issand, Iisraeli Jumal, oli andnud. Ja kuningas andis temale kõik, mis ta soovis, kuna Issanda, tema Jumala käsi oli ta peal.
7Ka osa Iisraeli lastest, preestritest ja leviitidest, lauljatest ja väravahoidjatest ja templisulastest, tuli üles Jeruusalemma kuningas Artahsasta seitsmendal aastal.
8Ja tema tuli Jeruusalemma viiendas kuus, kuninga seitsmendal aastal,
9sest esimese kuu esimesel päeval algas Paabelist minek ja viienda kuu esimesel päeval jõudis ta Jeruusalemma, kuna tema Jumala hea käsi oli ta peal.
10Sest Esra oli oma südant valmistanud Issanda Seadust nõudma ja täitma, et õpetada Iisraelis seadust ja õigust.
11Ja see on ärakiri kirjast, mille kuningas Artahsasta andis preester Esrale, kirjatundjale, kes tundis Issanda käsusõnu ja tema seadusi Iisraelile:
12„Artahsasta, kuningate kuningas, preester Esrale, taeva Jumala seadusetundjale, ja nõnda edasi. Ja nüüd -
13minu poolt on antud käsk, et minu kuningriigis iga Iisraeli rahva liige ja selle preestrid ja leviidid, kes tahavad Jeruusalemma minna, võivad minna koos sinuga,
14sest sina oled kuninga ja tema seitsme nõuandja poolt läkitatud toimetama uurimist Juuda ja Jeruusalemma kohta vastavalt oma Jumala seadusele, mis su käes on,
15ja viima sinna hõbedat ja kulda, mida kuningas ja tema nõuandjad hea meelega on andnud Iisraeli Jumalale, kelle eluase on Jeruusalemmas,
16nõndasamuti kõike hõbedat ja kulda, mida sa saad kogu Paabeli maakonnast koos rahva ja preestrite vabatahtliku anniga, mida nad annavad teie Jumala koja heaks Jeruusalemmas.
17Osta siis selle raha eest usinasti härgi, jäärasid ja tallesid ning nende juurde kuuluvaid roa- ja joogiohvreid, ja ohverda neid teie Jumala koja altaril Jeruusalemmas!
18Ja mida sina ja su vennad heaks arvate teha ülejäänud hõbeda ja kullaga, seda tehke oma Jumala tahte järgi!
19Ja riistad, mis sulle antakse teenistuse jaoks su Jumala kojas, anna kõik üle Jumala ees Jeruusalemmas!
20Ja su Jumala koja muuks tarviduseks, mis sul tuleb rahuldada, võid sa anda kuninga varakambrist.21Ja mina, kuningas Artahsasta, annan käsu kõigile varahoidjaile teisel pool Frati jõge: kõik, mida preester Esra, taeva Jumala seadusetundja, teilt nõuab, tuleb täpselt täita:
22hõbedat kuni sada talenti, nisu kuni sada koori, veini kuni sada batti ja õli kuni sada batti, aga soola piiramatult.
23Kõike, mida taeva Jumal käsib, tehtagu taeva Jumala koja jaoks hoolega, sest miks peaks viha tulema kuninga ja tema poegade riigi peale?
24Ja teile tehakse teatavaks, et ühegi preestri, leviidi, laulja, väravahoidja, templisulase või muu Jumala koja teenri peale ei ole lubatud panna maksu, tolli ega muud koormist.
25Ja sina, Esra, pane oma Jumala tarkust mööda, mis su käes on, kohtumõistjaid ja õigusetundjaid, kes kohut mõistaksid kogu rahvale teisel pool Frati jõge, kõigile, kes tunnevad sinu Jumala seadusi; aga neid, kes ei tunne, õpetage!
26Ja igaühele, kes ei tee sinu Jumala seaduse ja kuninga seaduse järgi, mõistetagu täpselt kohut, olgu surmaks või pagendamiseks, rahakaristuseks või vangistuseks!”
27Kiidetud olgu Issand, meie vanemate Jumal, kes pani kuningale südame peale Issanda koda Jeruusalemmas toredaks teha
28ja kes pööras minu poole kuninga ja tema nõuandjate ja kõigi kuninga vägevate vürstide heatahtlikkuse! Nõnda ma sain kinnituse, et Issanda, mu Jumala käsi oli mu peal, ja ma kogusin Iisraelist peamehed, et need läheksid teele koos minuga.

Palveta, et “ Jumala hea käsi….”(s 9) võiks olla sinu peal, ning Jumal kõnetaks, sind oma sõna läbi täna.

“Pärast neid sündmusi..” (s 1 - tegu oli 60 aastase vaheajaga!) ilmub lavale viimaks ka Esra, mees  kes koos Nehemjaga on kogu Esra-Nehemja saaga esirinnas. Kirjutaja peamine hool ei ole aga ajaloo ülestähendamine, vaid pigem tõstatab ta teoloogilise küsimuse, millel on suur praktiline tähendus. Nii altar kui tempel oli hävitatud ja nüüd oli küsimus: “Kas Iisraeli õppis saadud õppetunnist? Kas sel korral elavad nad vastavalt Jumala korraldustele?”

Selles pagendatud Jumala rahva loos näeme Jumala jätkuvat hoolt oma rahva taastamise ja vaimuliku kasvamise pärast. Templi taastamine viis ohverdamissüsteemi taasrajamiseni, et rahvas saaks Jumalat jälle korra kohaselt kummardama hakata. Samas ilmneb, et usuliseks küpemiseks on vaja rohkem kui kehtinud rutiini taastamine. Ilma põhjaliku õpetuseta kaldub rahvas ikkagi eskiteele ning taas tegutseb Jumal võimsalt taustal mõjutades veel üht kuningat jätkama Tema tööd ning varustades Esrat. Ka selleks pikaks ja raskeks teekonnaks annab Jumal neile varustuse ning palju kuid hiljem jõuab Esra koos kaaslastega tervelt Jeruusalemma.

Vaata lähemalt, mida selle peatükis Esra kohta öeldakse. Ta on preester, hetkel on aga ohverdamise asemel esiplaanil õpetus - juutide usk hakkas järjest rohkem keskenduma pühadele tekstidele. Esra ülesande leiame 25.salmist. Toora - Jumala juhendid Tema sõnas - on Jumala tarkuse kontsentraat ning läbi sajandite on sealt ammutanud ja seda järginud nii juudid, kristlased kui ka sajad ja tuhanded kultuurid ja rahvad. Küsimus ongi selles, kas me uurime Pühakirja enda elu juhisena ning kas see ka reaalselt kujundab meie elu praktikaid? Pelgalt arusaamisest ei piisa - vaja on muutuda kogukonnaks, mis on osav Jumala sõna väljendama argielu parkatikas.

Üks teksti võtmefraase on salmis 9: “ Jumala hea käsi….” - ning see osutab, et kuninga initsiatiivi ja Esra palve taga on Jumala käsi ja toimimine. Kas tajun ka oma elus Jumala tervendavat, loovat, päästvat ja varustavat puudutust? 

 
Võibolla on su ees täna mingi ülesanne mida kardad, millele on vastupanu, mingi pikaajaline kestev võitlus? Ammuta siis jõudu Esra kiituslaulust, ühenda sellega enda kiitus kuni saad jõudu edasi minna.

Selle kommentaari autor: APÜ