Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Järjekindlalt palvetades

Kolmapäev, 6. September 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 11:5-13

Jeesus õpetab jüngreid palvetama
5Ja Jeesus ütles neile: „Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: „Sõber, laena mulle kolm leiba,
6sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!”,
7kas saaks ta toast vastata: „Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma!”?
8Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud, ja annab talle, niipalju kui tal vaja.
9Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
10sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!
11Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao?
12Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni?
13Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!”

Palve on müsteerium. Jüngrid olid kuulnud Ristija Johannese tunnistust ning tahtsid teada, kuidas Jeesus õpetas. Nii on need sõnad otsustava tähendusega usuelu ühes kõige olulisemas valdkonnas. Palveta nii sügavama arusaamise kui suurema soovi eest rakendada seda, mida teada saad.

Üle kogu maailma ja kõikides eagruppides on see palve kujundanud nii koguduste kui ka üksikisikute palveelu. Oma struktuurilt on see äärmiselt lihtne, ometi mitte lihtne tõlkida. Jeesus kõneles aramea keelt ning õpetas sel teemal ilmselt mitmel korral - nii Matteus (Mt 6:9-15) kui Luukas on salvestanud Jeesuse õpetuse sellest, ühtlasi tõlkides selle kreeka keelde. Täna loetav Luuka ev variant on lühem kui Matteuse oma ning selle kiituse osa võime leida vaid paarist hilisemast ürikust. Kui evangeeliumites oleks sellest palvest rohkem salvestusi, oleks meil tänapäeval ilmselt ka rohkem versioone.

Siin, Luuka evangeeliumis ütleb Jeesus: “Kui te palvetate, siis ütelge…..” . Matteuse evangeeliumis ütleb Ta: “Teie palvetage siis nõnda:…..” Neid sõnu võime kasutada isiklikus palves, samas aitavad need mõista taoliste sõnade tähendust meie igapäevases elus. Mõne jaoks tähendab Jumala riigi tulemise ning Tema tahtmise sündimise pärast palvetamine  - palvet Jeesuse teise tulemise kättejõudmiseks, uue taeva ja maa ilmumiseks. Teiste jaoks tähendab see hoopis palvetamist praeguse maailma pärast, ning äratundmist sellest, et oleme kutsutud viima Tema armastust ning lunastavat armu igasse paika, kuhu ulatume. Loomulikult võib see tähendada ka mõlemat!

See on kogukondlik palve: üheskoos otsida Jumala prioriteete ning seejärel palvetada ka oma pattude ning igapäevase leiva eest. Peale palvetamist isiklike vajaduste täitmise pärast liigume edasi, et aidata vaeseid, kes sedasama palvet ütlevad suure meeleheitega. Peale palvetamist omaenda pattude andekssaamiseks läheme välja, et aidata teistel leida andestust ning asjad korda saada. Ükskõik, kas oleme emad või isad, naabrid või sõbrad, meid on kutsutud mudeldama oma taevase Isa hoolitsust kui palvetame: “Meie Isa…”

 
Tule Jumala ette uue usaldusega. Palve kaalu ei määra meie kirglikkus või tasadus, “õige” või “vale” tehnika. Palve keskmes on Jumal sellisena, nagu Ta tegelikult on.

Selle kommentaari autor: Margaret Killingray