Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Olulised asjad kõigepealt

Laupäev, 18. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 16:1-8

Tähendamissõna kavalast majapidajast ja rikkuse õigest kasutamisest
1Aga Jeesus ütles ka jüngritele: „Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara.
2Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle: „Mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda!”
3Aga mõisavalitseja mõtles endamisi: „Mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära? Maad kaevata ma ei jaksa, kerjata häbenen.
4Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast!”
5Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles: „Kui palju sa võlgned mu isandale?”
6See ütles: „Sada vaati õli.” Tema aga ütles talle: „Võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku viiskümmend!”
7Seejärel ta küsis teiselt: „Aga kui palju sina võlgned?” See ütles: „Sada tündrit nisu.” Sellele ütles valitseja: „Võta oma võlatäht ja kirjuta kaheksakümmend!”
8Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed.

Me elame ühiskonnas, mille peateemaks on raha, olgu see siis kasvavad eluasemehinnad, panganduskriis, majanduslangus või lihtsalt numbrid meie arvelduskontol. Kas oled praegu võlgades või mitte, oled end kunagi tundnud raha orjana?
See tähendamissõna on suunatud Jeesuse jüngritele ja sellest on väga raske aru saada. See on esitatud kontekstis, kus Jeesus õpetab, milline on õige suhe Jumalaga ja kuidas raha õigesti kasutada. Leidsin, et Kenneth Bailey tõlgendus sobib hästi Luuka konteksti ja kaasaegse kultuuri tavadega (Bailey, Luuletaja ja talupoeg ja Läbi Talupoja silmade). 
Rikkaid maaomanikke kujutatakse nagu halastajaid mehi, kes eemaldasid ebaausa kinnisvaramaakleri töölt, kuid ei saatnud teda vanglasse. Teades aga, et ta on süüdi, ei otsi majapidaja uut töökohta, vaid töötab välja finantsplaani, mis muudaks ta meelepäraseks teistele rikastele meestele, nii et ta oleks kindlustatud ka tulevikus. 
Neil äripartneritel on märkimisväärseid võlgu oma peremehele, mis ei olnud aga enne saagikoristust valmis maksmiseks. Majapidaja kutsub võlgnikud enda juurde ja vähendab nende võlga suure summa võrra. Võlgnikud, kes ei tea tegelikku olukorda, on isandale tema oletatava suuremeelsuse eest väga tänulikud. Majapidaja loodab, et isand ei pane tähele suuri soodustusi, mis ta võlglastele oli teinud. 
Võlglased ja kõik, kes olid asjaga kursis, tõlgendasid olukorda kui isanda heategu. Ka isand oli lõpuks majapidajaga rahul, mis on täiesti ootamatu. Mida ta kiitis? Ebaausust? Oma vara raiskamist? Või et ta kasutas arukalt rikkust ja igapäevavõimalusi, et tagada isandale turvaline tulevik? 
Rikkusel on omad ohud, kuid Jeesus kutsub oma järgijaid kasutama seda targalt kõigi kasu jaoks. Terviklikkus loodusressursside kasutamises näitab terviklikkust meie suhtes Jumala ja teistega. Raha ei ole meie omand. Jumal on usaldanud selle meile, et kasutaksime seda ustavalt Tema jaoks ja et see oleks õnnistuseks teistele. Tark rikkuse ja jumalariigi võimaluste kasutamine on tõelise jüngri tunnus. 
 
Küsi Issandalt abi, et saada oma rahaasjad Tema ees õigeks. Kirjuta nimekiri praktiliste sammude astumiseks ja alusta nendega tööd. Palu Jumalal abi, kes näeb meie südamesse.

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson