Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pimeduse südames

Kolmapäev, 29. November 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 18:31-43

Jeesus kuulutab taas ette oma surma ja ülestõusmist
31Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile:
„Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis
prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast,
32sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale
sülitatakse,
33ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning
kolmandal päeval tõuseb ta üles.”
34Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende
eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet.
Jeesus tervendab pimeda
35Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriko lähedale jõudis, et üks pime
istus kerjates tee ääres.
36Kui too kuulis rahvahulka mööda minevat, päris ta, mis see
võiks olla.
37Nemad teatasid talle, et Jeesus Naatsaretlane läheb mööda.
38Ja ta hüüdis: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!”
39Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Tema aga
karjus veelgi enam: „Taaveti Poeg, halasta minu peale!”
40Jeesus jäi seisma ja käskis pimeda enese juurde tuua. Aga kui
pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt:
41„Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Tema aga ütles: „Issand,
et ma jälle näeksin!”
42Ja Jeesus ütles talle: „Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!”
43Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat
ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat.

Arusaamine on Jumala and. Jumalale meeldib anda häid ande, ning Talle meeldib ka kui neid Temalt palume. Kas sul on olnud olukordi, kus oleksid vajanud arusaamise andi?

Kui palume Jumalat, siis on suureks abiks, kui teame mida täpselt palume. Enamasti on meie palved nii segased, et me ei tunneks oma palvete vastust ära ka siis, kui see meile otse näkku vaataks. Arvatavasti Jeesus teadis mida pime kerjus soovis, kui ta Tema järele kisendas (s 41). Too mees tahtis saada nägijaks ning seda ta sai. On hea ja õige paluda ning küsida täpselt, sest siis saame kiita Jumalat, kui meile antakse. “Teil ei ole, sest te ei palu” ütleb Jaakobus (Jk 4:2). Nägemise tagasisaanud mehest sai Jeesuse järgija (s 43).

Kutsudes Jeesust Taaveti pojaks ning teda järgides (s 38-39), näitas pime mees üles erilist mõistmist. Need olid messiaanlikud tiitlid. Paljud juudid olid kaua oodanud, et üks nende hulgast ja Taaveti soost saab olema see, kes vabastab nad rõhumise alt (Js 9:7). Nad vaatasid õigusega Jeesuse poole, aga Jeesus osutus hoopis teistsuguseks, kui keegi oskas oodata! Pole ime, et isegi jüngrid ei suutnud seda kaua aega mõista  (s 34).

Jeesus oli tõesti Messias, aga selline, kes tegi oma otsused ja määras definitsioonid ise. Ja Ta oli juba teel oma viimsesse peatuspaika Jeruusalemma - et saada pilgatud, haavatud, täissülitatud, pekstud ning tapetud ( s 32, 33). Prohvetlik nimekiri kõigest, mis Teda ees ootas realiseerus hirmuäratavalt täpselt.

Ainuke veri, mida Jeesus Messias oli valmis valama - oli Tema enda veri. Piibli ettekuulutuste hulgas, mis Temas täitusid  oli ka Js 53 peatükk, kus räägitakse kannatavast Sulasest, kes kannatab teiste asemel, sureb ja lepitab, ning Issand tahab pikendada tema päevi (Js 53:4-6, 10).

Selleks, et seda kõike mõista, peavad me silmad olema pärani avatud.

 
Pimeda mehe nägijakssaamise tagajärg oli see, et ta ühines Jumala laste kiitusega ning pani hiljem ka teisi kiiitma. Otsi tänasest päevast põhjusi Jumala kiitmiseks: selles leiad endale elu.

Selle kommentaari autor: Nigel Wright