Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Keda te teenite?

Esmaspäev, 12. Veebruar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jos 24:1-15

Seaduse kordamine Sekemis
1Siis Joosua kogus kõik Iisraeli suguharud Sekemisse ja kutsus Iisraeli vanemad, peamehed, kohtumõistjad ja ülevaatajad, ja need astusid Jumala ette.
2Ja Joosua ütles kogu rahvale: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Teisel pool jõge elasid muiste teie vanemad, Terah, Aabrahami ja Naahori isa, ja nad teenisid teisi jumalaid.
3Aga mina võtsin teie isa Aabrahami teiselt poolt jõge ja lasksin teda rännata kogu Kaananimaal; ja ma tegin paljuks tema soo ning andsin temale Iisaki.
4Ja Iisakile ma andsin Jaakobi ja Eesavi. Eesavile ma andsin Seiri mäestiku, et ta päriks selle, aga Jaakob ja tema pojad läksid alla Egiptusesse.
5Siis ma läkitasin Moosese ja Aaroni ning lõin Egiptust sellega, mis ma seal tegin; ja seejärel ma tõin teid sealt ära.
6Ja kui ma tõin teie vanemad Egiptusest välja ja te jõudsite mere äärde, siis ajasid egiptlased teie vanemaid taga sõjavankrite ja ratsanikega kuni Kõrkjamereni.
7Siis nad kisendasid Issanda poole ja tema pani pimeduse teie ja egiptlaste vahele ja laskis mere tulla nende peale ning mattis nad. Jah, te olete oma silmaga näinud, mida ma Egiptuses tegin. Seejärel te elasite kaua aega kõrbes.
8Siis ma viisin teid emorlaste maale, kes asusid teisel pool Jordanit, ja nemad sõdisid teie vastu; aga ma andsin nad teie kätte ja te pärisite nende maa, ja ma hävitasin nad teie eest.
9Siis tõusis Baalak, Sippori poeg, Moabi kuningas, ja sõdis Iisraeli vastu; ta läkitas käskjalad ja kutsus Bileami, Beori poja, teid needma.
10Aga mina ei tahtnud kuulata Bileami ja ta pidi teid korduvalt õnnistama ning ma päästsin teid tema käest.
11Ja te läksite üle Jordani ning jõudsite Jeerikosse; ja Jeeriko elanikud ja emorlased, perislased, kaananlased, hetid, girgaaslased, hiivlased ja jebuuslased sõdisid teie vastu, aga mina andsin nad teie kätte.
12Ja mina läkitasin teie eel masenduse, mis ajas ära teie eest mõlemad emorlaste kuningad, aga mitte sinu mõõga ja ammuga.
13Ja ma andsin teile maa, mille kallal sa ei olnud vaeva näinud, ja linnad, mida te ei olnud ehitanud - ja neis te nüüd elate, viinamäed ja õlipuud, mida te ei olnud istutanud - ja neist te nüüd sööte.
14Sellepärast kartke nüüd Issandat ja teenige teda laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage jumalad, keda teie vanemad on teeninud teisel pool jõge ja Egiptuses, ja teenige Issandat!
15Aga kui teie silmis on halb teenida Issandat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate? Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!”

Elame praegu paljude võistlevate mõjutajate risttuules - kristliku teenimistöö valdkond on neist üks ja mitte kõige väiksem. Ka täna tuleb meil valida, keda me teenime (s 15).

Eelmine peatükk jutustas meile Joosua privaatsest hüvastijätust Iisraeli juhtidega. Mitmed arvavad, et tänane, 24 peatükk on sama sündumse teistsugune ülevaade, kuid tegelikult tundub tõenäolisem, et tegu on erineva sündmusega, avaliku tseremooniaga, kus Joosua juhib terve rahva uuendama oma lepingut Jumalaga. Inimese elus toimunud  Jumala väeliste tegude meenutamisel on suur vaimulik väärtus, muuhulgas kinnitab see ka meie soovi järgneda Talle. Kus ja kuidas iganes me tähistame armulauda, peaksid Jumala päästeteod meil alati meeles olema (1Kr 11: 23-26).

Jumalast inspireeritud ning Joosua poolt rahvale ette kantud ülevaade Iisraeli ajaloost tõstab esile mitmed huvitavad teemad. Esiteks: ebajumalakummardamine kuulus Aabrahami perekonna peretraditsioonide hulka ning see muutus osaks ka Iisraeli vaimsest DNAst. Ebajumalate kummardamist ei tohiks pidada primitiivseks kombetäitmiseks, millesse on kaasatud kuld - ja hõbekujud. Pigem - kus iganes lubame millelgi muul saada oma elus Jumalast olulisemaks, oleme süüdi ebajumalakummardamises. 

Teine teema, mis läbib tervet seda jutustust on “sina ja mina”- refrään. Pane tähele kuidas viitab Jumal enda tegudele: mina võtsin, mina andsin, mina läkitasin, mina määrasin. Ja pane tähele kui teadlik on Jumal oma rahvast: loe ära nt kõik peatükis olevad pöördumised sõnaga “sina”.  See kõik meenutab meile, et Piibli suur lugu on Jumala enese, väga isiklik pingutus taastada purunenud suhe inimkonnaga.

Joosua lõpetab dramaatlilse üleskutsega rahvale pühendada end uuesti Jumalale (s 15); ning selle üleskutse teine pool võiks olla ükskõik millise lapsevanema missiooni lööklauseks. Joosua mõistis, et parim viis inimesi Jumala kasuks mõjutada on mitte ainult öelda mida tuleks teha, vaid näidata ka eeskuju kuidas seda teha. Joosua näitab, et käsklus “Järgi mind!” on vaimulikuks juhiks kujunemise protsessis otsustava tähtsusega, ning meie teame, et ka Jeesus kasutas sama kutset selleks, et kutsuda  inimesi uude ellu ( Jh 1:43; Lk 9:23).

 
Palu, et Jumal ilmutaks sulle kuidas peaksid koos oma lähedastega Teda teenima sel nädalal. Luba Tal meenutada sulle oma armastust ning armu, mis on toimimas läbi terve ajaloo.

Selle kommentaari autor: Whitney Kuniholm