Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vabad kohad

Laupäev, 8. September 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Km 14:1-20

Simsoni pulm ja tema mõistatus
1Kord läks Simson alla Timnasse ja nägi Timnas ühte naist vilistite tütarde hulgast.
2Ta tuli üles ja jutustas oma isale ja emale ning ütles: „Ma nägin Timnas ühte naist vilistite tütarde hulgast; võtke ta nüüd mulle naiseks!”
3Tema isa, samuti ta ema küsisid temalt: „Kas ei ole naist su vendade tütarde hulgas ja kogu mu rahva hulgas, et sa lähed naist võtma ümberlõikamata vilistite hulgast?” Aga Simson vastas oma isale: „Võta ta mulle, sest tema on minu silmis see õige!”
4Tema isa ja ema aga ei teadnud, et see tuli Issandalt, kes otsis põhjust vilistite vastu; sel ajal valitsesid vilistid Iisraeli üle.
5Nii läks Simson isa ja emaga alla Timnasse; aga kui nad jõudsid Timna viinamägede juurde, vaata, siis tuli üks noor lõvi möirates temale vastu.
6Aga Issanda Vaim tuli võimsasti tema peale ja ta kiskus lõvi lõhki, otsekui oleks ta kitsetalle lõhki kiskunud, kuigi tal ei olnud käes mitte midagi; oma isale ja emale ta aga ei jutustanud, mis ta oli teinud.
7Seejärel läks ta alla ja kõneles naisega, kes Simsoni silmis oli meeldiv.
8Mõne aja pärast, olles teel tagasi teda võtma, põikas ta vaatama lõvi raibet, ja ennäe, lõvi korjuses oli mesilaspere ja mett.
9Ta kaapis mett oma pihkudesse, läks edasi ja sõi; ja ta tuli oma isa ja ema juurde ning andis ka neile ja nemad sõid; aga ta ei jutustanud neile, et ta oli mee kaapinud lõvi korjusest.
10Kui ta isa tuli alla naise juurde, siis valmistas Simson seal peo, sest nõnda oli poissmeestel viisiks teha.
11Ja kui nad teda nägid, siis tõid nad kolmkümmend peiupoissi, et need oleksid ta juures.
12Ja Simson ütles neile: „Ma annan teile nüüd ühe mõistatuse mõistatada: kui te seitsme pidupäeva jooksul seletate selle mulle õigesti ja leiate lahenduse, siis ma annan teile kolmkümmend särki ja kolmkümmend piduriietust.
13Aga kui te ei suuda seda mulle seletada, siis peate teie mulle andma kolmkümmend piduriietust.” Ja nad ütlesid temale: „Anna oma mõistatus mõistatada, me oleme valmis kuulma!”
14Siis ta ütles neile: „Sööjast tuli söök ja tugevast tuli magus.” Aga nad ei suutnud kolmel päeval mõistatust seletada.
15Neljandal päeval ütlesid nad Simsoni naisele: „Meelita oma meest, et ta seletaks meile mõistatuse, et me sind ja su isakoda tulega ära ei põletaks! Kas olete meid kutsunud, et teha meid vaeseks, või kuidas?”
16Siis Simsoni naine nuttis tema juures ning ütles: „Sina ainult vihkad mind ega armasta mind! Sa oled andnud mu rahva poegadele mõistatada ühe mõistatuse, aga ei ole seda mulle seletanud!” Ta vastas temale: „Vaata, ma ei ole seletanud oma isale ja emale, aga peaksin seletama sinule?”
17Tema aga nuttis ta juures need seitse päeva, mil neil oli pidu; ja seitsmendal päeval seletas Simson temale, sest naine ajas teda kitsikusse; ja naine seletas mõistatuse oma rahva poegadele.
18Siis ütlesid linna mehed temale seitsmendal päeval, enne kui päike oli loojunud: „Mis on meest magusam ja kes on lõvist tugevam?” Ja tema vastas neile: „Kui te mu õhvakesega ei oleks kündnud, ei oleks te mu mõistatust lahendanud!”
19Siis tuli Issanda Vaim võimsasti Simsoni peale ja ta läks alla Askeloni ning lõi neist maha kolmkümmend meest, võttis nende riided ja andis piduriietuseks mõistatuse seletajaile. Ta viha süttis põlema ja ta läks oma isakotta.
20Simsoni naine sai aga sellele peiupoisile, kes oli olnud temale isameheks.

Kiida Kõigekõrgemat: austa ja ülista Teda, sest “Tema elab igavesti. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja tema valitsus on põlvest põlve. “ (Tn 3:33)

Piibel õpetab, et Püha Vaim toob kaosest esile korrapärasuse. Vaimu antud tarkus on täis rahu. Kui Püha Vaim on toimiv usklike osaduses, sujub selle kogukonna elu palju ladusamalt. Aga Püha Vaimu tööl on Piibli kohaselt ka teine külg. Püha Vaim on ettearvamatu ning haldamatu, nii nagu tuul. Meie “kord” ei pruugi olla selline nagu Jumal on plaaninud ning võib vajada, et see raputataks alustelt lahti.

Simsoni elu oli täis seda Püha Vaimu teist toimimist, ning esimest oli seal ouliselt vähem. Ta on metsik ja maruline; koheselt sekkuv ja hullukasjav. Kui midagi on võimalik saavutada, siis ta teeb seda. Ta võib end valitseda, kuid tema enesedistsipliin on kõikuv.

Pane tähele eelmise peatüki viimast salmi - see on Püha Vaim, kes hakkab Simsoni mõjutama. Tänases peatükis paneb Simson kihama vilistide kogukonna herilasepesa. Ta saab kõigest valesti aru, armub vilistide keskelt pärit naisesse, on üleni üks suur kirelõõm, selle asemel, et asja rahulikult mõistusega kaaluda ning tagajärgede üle mõtiskleda. Aga siin on ka see, et kui Vaim tema väega peale tuleb (s 19), siis ta ässitab ta Askeloni meeste vastu üles.

Kas mõistad, mida Püha Vaim siin teeb? Iisraellased olid harjunud juba tegema kõike seda, mida vilistid tahtsid. Aga nad poleks iial tohtinud olla sellised: nad kohanesid eluga võõra režiimi all. Ja nii hakkab Jumal Iisraeli vabastama läbi mehe, keda Püha Vaim segaudsttekitaval viisil üles õhutab ning kes ei karda üles ärritada viliste. Ka meie keskel on liiga palju hiiri ja liiga vähe mehi. Liiga palju hirmu ja liiga vähe julgust. Liiga palju nõustumist ja mitte piisavalt “paadi kõigutamist”.

Jumal aga ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe Vaimu (2Tm 1:7). Miks?

 
Palveta täna mõne tuttava juhi eest, ükskõik kas ta on kristlane või mitte. Kunagi ei tea, kuidas Jumal neid täna kasutada võib.

Selle kommentaari autor: Dominic Smart