Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala Sõna läbi hoitud

Pühapäev, 30. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 4:1-11

Jeesust kiusatakse kõrbes
1Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata.
2Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte.
3Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!”
4Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”
5Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale
6ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.”
7Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.”
8Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust
9ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.”
10Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”
11Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.

Jumala hääl tervitab meid, kui oma lapsi, kuid me kuuleme ka kurja poolt sosistatud soovitusi.

Jeesus oli just läinud läbi vaimuliku kõrghetke ristimises. Sellisele erakordsele kogemusele järgneb sageli kiusatus, ning see eraldab emotsionaalse tippkogemuse reaalsest vaimulikust võitlusest ning igapäevasest kasvamisest. 

Kuidas peaksime elama igapäevast usuelu? Mil viisil tahab Jumal meid õnnistada, ning kuidas Ta saab aidata meil kasvatada oma usu "muskleid" ükskõik millise väljakutsega oleme silmitsi? Mis on need viisid kuidas kurat proovib meid kõrvale tõmmata, et panna meid tegema Jumala tahte vastaseid tegusid (nii nagu ta püüdis seda teha Jeesusega)?

Jumal kasutab seda, mida kurat on plaaninud selleks, et esile tuua hea. Võitluses kuradiga, mida Jeesus koges neis kõrbekiusatustes, tugevdati tegelikult tema Messia rolli. Jumal valitseb nii kiusaja kui ka olukordade üle (see oli Püha Vaim, kes juhtis Jeesuse kiusatavaks - s1), ning Tema ei luba iial usklikul saada kiusatud enam kui viimane suudab vastu pidada.

Jeesuse kiusatused on ainulaadsed - neis kajastuvad hetked Aadama langemisest ja, Iisraeli rahva ekslemisest kõrbes. Jeesus kui Jumala Ainusündinud Poeg tuli ülesandega teha õigeks enne kogetud läbikukkumised, ning Tema on ka võidu kindlustaja kõikidele neile, kes Talle järgnevad. Tsitaadid 5.Moosese raamatust, mida Jeesus kasutab viitavad ilmselt sellele, et Ta oli lugenud neid tekste isiklikul palveajal. Nüüd võtab Püha Vaim selle Jumala Sõna ning kasutab seda vaimses võitluses. 

See sunnib mind eneselt küsima: kui tõhusalt toidan mina end Pühakirjaga, et olla piisavalt tundlik Pühale Vaimule ning järgneda Jeesusele Tema võidus? Kas julgen usaldada Vaimu, ning kasutada neid meetodeid, mida Tema mulle soovitab võitluses kuradiga? Olgem siis teadlikud kiusatusest  hakata ehitama omaenese kuningriike, või otsida rahuldust ja kiitust oma tegudest, tulles vastu kuradi plaanidele selle asemel, et järgida Jeesuse meetodit ning jõuda võidule!

 
Millised meelitavad sosinad kõlavad sinu ümber ja peas, meelitades sind eemale Jumalast ning sellest, mida Tema soovib et sa teeksid nin oleksid? Kasuta samasugust kaitsetaktikat kui Jeesus et hävitada oma vaenlane!

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge