Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jättes kõik Jeesuse hooleks

Esmaspäev, 31. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 4:12-17

Jeesus alustab kuulutamist
12Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on vangistatud, läks ta tagasi Galileasse
13ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas,
14et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
15„Sebulonimaa ja Naftalimaa, mere teel, sealpool Jordanit, paganate Galilea,
16rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud, ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus - neile tõuseb valgus!”
17Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!”

"Mu Jeesus, mu Päästja, ei ole teist kui sa, kummardun nüüd, Su trooni ees ja imetlen Su armastust.." (Darlene Zschech 1993)

"Jeesus oli sedavõrd täiuslik, et evangeelium mahutas nii juudid kui paganad; piisavalt mõjukas, et muuta lihtsad mehed ajaloo kulgu pöörava liikumise juhtideks; piisavalt efektiivne, et täita inimeste esmased vajadused - ihu, hinge ja vaimu poolest." Toodud tsitaat sisaldab endas peaaegu kõike, millest jutustavad tänased 14 salmi.

Jeesus alustas kohas, mida kirjeldatakse kui täieliku pimeduse maad. Galilea provints ei olnud suur, kuid see-eest tihedalt asustatud; see oli ala mille peale juudid ülevalt alla vaatasid- kutsudes seda põlastavalt "paganate Galileaks" (s 15). Nii alustas Jeesus oma teenimistööd paigas,  kus ükski korralik ortodoksi juut poleks iial oodanud Teda ilmuvat, rahva keskel, kes elas kõrvuti paganatega. Valgus, mida Ta tõi ulatus aga kõikideni. Pane tähele Tema sõnumit: taeva kuninglik valitsemine on lähenemas - seepärast tuleb valmistuda, tuleb lakata tegemast seda, mida seni oled teinud, ning teha hoopis midagi muud (s 17)! Sellele kutsele vastavad neli kalameest otsekohe (s 18-22). 

Kui soovime täpsemalt teada saada, millest õigupoolest räägib taevariigi evangeelium, siis salmid 23-25 annavad meile sellest teada. Jeesuse teenimistöö sisaldas kolme aspekti: õpetamine, kuulutus jumalariigist, ja tervendamine. Ta andis inimeste mõttemaailmale informatsiooni eesmärgiga muuta tema tahet - nii on keegi kokku võtnud Jeesuse õpetamise. Ta kuulutas Jumala valitsuse saabumist. Lisaks tervendas ta igat liiki haigusi: seda külge Tema teenimistööst peetakse mõnel pool vähemoluliseks, ometi on koguduse roll tänapäeval teenida kõigis kolmes valdkonnas. Jeesust huvitas inimene tervikuna. Tervendamised olid märgiks sellest uuest, mida Jumal Tema läbi maailmas teostas. Jeesuse isiksus ning selle jõulisus on läbi aegade olnud paljudele ligitõmbav. Ta on igati väärt, et Talle oma elu ohverdada.

 
Mida teeme meie, et laiendada Jumala kuningriigi piire maailmas? Kas Jeesuse prioriteedid on kallid ka meile? Kas esitleme teda täna kui imelist, armastavat ning suveräänset isikut?

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge