Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Alandlik väärikus

Teisipäev, 1. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 8

Loodu ülistus oma Loojale
1Laulujuhatajale, gati pillil mängijale; Taaveti laul.
2Issand, meie Jumal,
kui auline on sinu nimi
kogu maailmas!
Sinu aukuulsus ulatub
üle taevaste.
3Väetite ja imikute suust
sa valmistasid kiitva väe
oma vastaste pärast,
et sundida vait jääma
vaenlast ja kättemaksjat.
4Kui ma näen su taevast,
su sõrmede tööd,
kuud ja tähti,
mis sa oled rajanud,
5siis mis on inimene,
et sa temale mõtled,
ja inimesepoeg,
et sa tema eest hoolitsed?
6Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast
ja ehtisid teda au ja austusega.
7Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd;
kõik sa panid tema jalge alla,
8lambad, kitsed ja härjad, kõik,
samuti metsloomad,
9taeva linnud ja mere kalad
ja kõik, mis mere radadel liigub.
10Issand, meie Jumal,
kui auline on sinu nimi
kogu maailmas!

Sul on palju põhjust Jumalat tänada. Tee neist nimekiri.

“Kui auline…!”(s 2, 10) ning  “mis on inimene….” (s 5) - on selle psalmi suured hüüatused. Esimene neist väljendab hämmastust ja austust, viimane aga imetlust ning ka küsimust. Teoloog Schaefer ütleb: “See hämmastus ning küsimine muudavad 8. psalmi täiesti eriliseks ning on võtmeks selle interpreteerimisel.”. Kuidas?

Esiteks, on laulja hämmingus Jumalast, kelle nimi ja auhiilgus täidab maa ja taevad (s 2, 10). Jumala loodu vaatlemine - nt öösel tähistaeva vaatlemine - tekitab üleni haarava tunde inimese väiksusest. 

Ometi ei ole selle psalmi fookus loodul tervikuna, vaid inimese kohal selle loodu keskel. Salmist 5 saame otse lugeda: “ Mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed?” Võrreldes tohutu tähtedest täidetud laotusega on inimene imepisike. Sellest hoolimata peab Jumal inimest meeles ning hoolitseb iga üksiku indiviidi eest - ka minu ja sinu eest. Kuidas leiab selle tohutu universumi Looja ja Ülalhoidja mahti tegeleda isiklikult väikese inimesega? Miks?   

Too kõikehaarav küsimus: “mis on inimkond?” - ongi selle psalmi keskne küsimus.

Nime “Elohim” võib tõlkida mitmel viisil: “inglid”, “taevased olendid”, “jumalad” või “Jumal”. Kuna inimese, kui Jumala-sarnase kirjeldamine tekitas ebamugavust, siis sageli tõlgitakse 6. salmi ka “ Sa tegid ta pisut alamaks inglitest” (eesti keeles on tõlgitud: “ Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast”, toim). Samas aga selgitab sõna “Jumal” kasutamine asjaolu, miks inimene on kroonitud au ja auhiilgusega (s 6b), mis iseenesest on jumalikud atribuudid, ning miks on inimesele antud valitseda selle kaduva maailma üle (s 7-9, 1Ms 26-28).

Kõik see hämmastab lauljat veelkord - selline Jumal, kes ülendab inimese nii kõrgele!

 
Kiida Jumalat Tema suuruse eest, Tema armu eest su elus ning selle alandliku väärikuse eest, mille Ta sulle andnud on.

Selle kommentaari autor: Alison Lo