Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Anda kõik, et saada kõik

Kolmapäev, 2. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 4:15-25

Jeesus alustab kuulutamist
15„Sebulonimaa ja Naftalimaa, mere teel, sealpool Jordanit, paganate Galilea,
16rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud, ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus - neile tõuseb valgus!”
17Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!”
Jeesus kutsub esimesed jüngrid
18Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat - nad olid ju kalurid -
19ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!”
20Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle.
21Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari, Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid.
22Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinnapaika ning järgnesid talle.
Rahvas koguneb Jeesuse ümber
23Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.
24Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks.
25Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja Kümnelinnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealtpoolt Jordanit.

Jää hetkeks vaikseks ja sulge silmad. Siis ava need ning vaata enda ees avanevat pilti, rõõmustades valguse üle, mis võimaldab sul seda näha.

Jeesus alustab oma teenimistööd. Matteus toob siin esile järjekordse seose Vana Testamendi prohveteeringuga. Tol ajal valitsev eliit suhtus halvustavalt Galilea piirkonda - ometi just seal tegi Jeesus olulise osa oma teenimistööst. Paganad olid eliidile “väljapool olijad” - aga mitte Jeesusele. Tema pakkus kõikidele võimalust elada muudetud elu - võimalust tuua oma elu välja pimedusest - säravasse valgusesse (s 16).

Just nii sünnib, kui võtame vastu Jumala valitsemise oma ellu (s 17). Kuid nagu Piiblist näeme, nõab see muutust ka meie poolt.

Jeesus kutsub meid - samamoodi kui Ta kutsus esimesi jüngreid - õppima Temast, võtma Teda eeskujuks , et saaksime teenida koos Temaga, rääkides teistele häid uudiseid sellest, mida Jumal on teinud (s 23). Ning meie kuulutus ei seisne vaid sõnades, vaid palju enam tuleb seda demonstreerida oma eluga, nii nagu Jeesuski tegi (s 23-24).

On hetki, kus Jumala vägi toimib hämmastaval viisil ja võimsalt meie läbi, samas olukordi, kus meil tuleb kannatlikult osutada Tema armastust teistele  oma tegude ja hoolitsusega. Jeesuse järgimine ning koostöö Temaga läheb midagi maksma. Meie jaoks võib see tähendada elumuutust, mingitest meie poolt kalliks peetud ja isiklikest ambitsioonidest loobumist  (s 20). See tähendab anda Talle vabadus ja voli teha otsuseid meie elu üle, ning mitte elada nii nagu meie tahame. Aga see kõik on seda väärt!

 
“Tema aga ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on jätnud maha maja või naise või vennad või vanemad või lapsed  Jumala riigi pärast, kes mitmevõrra tagasi ei saaks sel ajal, ja tuleval  ajastul igavest elu.” (Lk 18: 29-30)

Selle kommentaari autor: John Grayston