Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Otsi õnnistust

Neljapäev, 3. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 5:1-12

Jeesuse mäejutlus
1Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha, ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud,
2avas ta oma suu ja õpetas neid:
3„Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
4Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.
5Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.
6Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.
7Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.
8Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.
9Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.
10Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.
11Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.
12Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid.

Mille alusel tohime Jeesuselt õnnistust paluda? Sest teame, et Ta hoolib meist ja armastab meid, et Ta on andnud oma elu meie eest! Ning pane tähele, kui täpselt kohandab Ta õnnistusi meie eluolukordadega.

Loe ka sissejuhatust Mt 5-7 *

“Õndsakskiitimised ei ole vaimulike ülesannete nimekiri….see on “Juba tehtud!” nimekiri kvaliteetidest, mida Jumal esile toob neis, kes järgivad Jeesust. 

“Jõukus. Õnnistused. Pikaealisus. Edukus.” Ainult selliste sõnadega tohtisin tervitada kohalikke hiinlasi Hiina Uue Aasta päeval. Selles keskkonnas ja tol paljutõotaval päeval keelasid vanemad mul öelda midagi, mis võinuks kuidagi kahjustada häid endeid. Mäejutluse alguses olevad õndsakskiitmised moodustavad terava kontrasti kõige sellisega. Õnnistatud olemist ei saa mõõta vaid nende nelja sõnaga, mida mina tol päeval öelda tohtisin! 

Õndsakskiitmiste sõnad on lihtsad - kuid need ei saaks olla sügavamad. Need kirjeldavad kaheksat omadust, mis peaksid iseloomustama Jeesus järgijaid igas põlvkonnas. Inimesi, kelle elus need on nähtavad, nimetatakse “õndsateks”. 

Seda kreekakeelset sõna “makarios” on peaaegu võimatu täpselt tõlkida. Mõnedes tõlgetes on siin kasuatud sõna “õnnelik”, kuid makarios tähendab väga palju rohkem kui lihtsalt õnnelikkust, sest õnnelikkus on subjektiivne seisund, mis sõltub inimese olukorrast. Jeesus ei räägi siin sellest, mis teeb inimese õnnelikuks, vaid sellest, kuidas Jumal näeb seda, millised nad on - nad on õndsad, sest on vaimust vaesed, nad janunevad õigluse järele - ning nende elust paistavad õndsakskiitmistes kirjeldatud omadused.

Iga õndsakskiitmise lause teine pool piiritleb kindlalt Jumalalt saadava õnnistuse viisi neile, kel on nood kaheksa iseloomuomadust. Üldistatult võiks öelda, et need õnnistused on tasu inimestele, kes on valinud järgida Jumalat ning elada jumalariigi väärtuste kohaselt. Need on mõeldud kinnituseks, et siis kui ülejäänud maailm arvab hoopis teisiti, on nemad õnnistatud - õnnistatud Jumala enese poolt, sest nad on valinud selle mis on Talle meelepärane. Just selliseks eluks on Jumal meid kutsunud.

Alaku meie uus aasta otsusega arendada endas just neid kvaliteete, mis kujundavad ja muudavad meid Jumala kuningriigi kodanikeks!

 
Jeesusega kogeme hetki mis on sageli üheaegselt “magusad” ja ka “hapud”. Ometi julgustab Ta igas väljakutses, et liigume veelgi suurema õnnistuste poole: “Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! “ (Mt 5:12)

Sissejuhatus Mt 5-7

Kui kohane on alustada uut aastat mõtiskledes Mäejutluse üle! Mäejutlus on ilmselt tuntuim ja kõige sagedamini tsiteeritud tekst Jeesuse õpetusest - samas ka tekst, mida mõistetakse ja millele kuuletutakse kõige vähem. Mäejutlus on esimene Jeesuse viiest peamisest diskursusest Matteuse evangeeliumis (Mt 5–7; Mt 10; Mt 13; Mt 18; 23–25) ja pole juhus, et see üks peamisi õpetusblokke on evangeeliumis just Jeesuse teenimistöö alguses.

Peale Jeesuse ristimist ja kiusatusi kõrbes, koondas Ta oma jüngrid ning kuulutas, et taevariik on tulemas: “„Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” (Mt 4:17). Seejärel käis ta läbi Galilea piirkonna õpetades ja kuulutades Jumala valitsemise läbimurret inimajaloos. Just selles kontekstis tuleb Mäejutlust lugeda.

Aga mida jumalariigi ligitulek siis õieti tähendab? Milline on elu jumalariigis? Kuidas peaksime kogukonnana olema teistsugused? Neile küsimustele leiame vastused Mäejutlusest. Suur hulk Piibli kommentaatoreid näeb Mäejutluses eetiliste instruktsioonide kogumikku, kuid Mäejutlus on palju enamat. Siin puudutatakse nii meie elu vertikaalseid kui horisontaalseid suhteid - ustavaks jäämist Jumalale ning õiget suhtumist, käitumist ja tegusid teiste suhtes meie ümber. Siin räägitakse väljakutsest muuta oma maailmavaadet ning eelarvamusi.

See väljakutse hõlmab sageli vajadust vastanduda ka valitsevale kultuurile, ja on uue loomuse kujunemise katalüsaatoriks. Mäejutlus kirjeldab milline võib olla (peaks olema) kogukond ja elu kogukonnas kui anname end Jumala valitsuse alla.

Et alustame uut aastat Jumala kuningriigi kodanikena, kutsub Mäejutlus meid sel põneval teekonnal taas ühinema Jeesusega. Mäejutlusesse süvenemine muudab selle teekonna inspireerivaks, (ehk isegi vaimselt seikluslikuks), mõjutades sügavalt meie elu kristlasena. Kas oled valmis vastu võtma Mäejutluse väljakutseid ja tegutsema? 

 

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim