Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Too muutus!

Reede, 4. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 5:13-16

Jeesuse mäejutlus
13Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.
14Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.
15Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.
16Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

Lihtne on jääda passiivseks nii elus kui uskumises. Aga kuula Jeesust: Tema on su loonud, et sa tooksid muutuse!

“Teie olete maa sool…..Teie olete maailma valgus” (Mt 5:13-14)

Mida head võivad meie praeguses maailmas korda saata vaesed ja tasased? Millise vahe, siin killustatud maailmas võiksid teha need, kes otsivad sõja asemel rahu? Milline positiivne mõju võiks meil olla ühiskonnale? Kas kurjus lihtsalt ei võidutseks ülekaalukalt meie üle?

Mitte tänase piibliteksti kohaselt. Jeesus kasutab siin kahte metafoori, et kirjeldada tervendavat mõju, mis meil maailmale võib olla (peaks olema). Need, soola ja valguse kujundid, on sihilikult sellisel kombel kõrvuti pandud näitamaks nende omavahelist paralleelsust. Ning mõlema puhul kasutab Jeesus jaatavat väidet: “Teie olete maa sool” on kokku pandud väitega “Teie olete maailma valgus.” 

Mõlemale järgneb selle jaatuse põhjendus - sool peab alles hoidma oma soolasuse, et jääks püsima tema säilitav mõju ning valgus peab pimeduses särama selleks, et inimesed näeksid Jeesuse järgijate häid tegusid. Kui nii sool kui ka valgus oma mõju kaotavad, pole neist kasu enam millekski.

Kogudus on kutsutud olema siin maailmas soolaks ja valguseks - soolaks, mis takistab sotsiaalset roiskumist ning valguseks, mis särab pimeduses. Mõlemad metafoorid räägivad tegudest, aga ka vastutusest, mille Jumal meile andnud on. 

Meil pole luba eralduda avalikust sfäärist. Ükskõik kui väikene hulk meid ka poleks, ei tohi me vaikida. Me ei tohi keelduda ülekohtule, ebaõiglusele ja korruptsioonile vastu astumast, kui näeme neid oma rahva keskel või ühiskonnas. Meil tuleb toetada seaduslikkust, vähemuste õiget kohtlemist ning iga inimese väärikust, kes on loodud Jumala näo järele. Praeguse maailma ainuke lootus ongi see, et kristlik kogukond ei tagane oma eesmärgist - olla maa sool ja maailma valgus.

 
Milliseid võimalusi annab Jeesus sulle - kui sellele, kes tunneb ja armastab Teda - täna? Kuidas saab ta esitleda sinu kaudu oma Isa?

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim