Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Isa on kuuldel

Reede, 11. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 6:5-15

Jeesuse mäejutlus
5Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
6Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!
7Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.
8Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute!
9Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!
10Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!
11Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
12Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
13Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]
14Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,
15kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.

Kaua aega tagasi nimetati silmakirjatsejateks maskeeritud näitlejaid, kes esitasid laval mingit rolli publiku meelelahutuseks. Jeesus räägib meile rohkem Isast ja sellest, kuidas peaksime palvetama - ning see on kutse meile palvetada ilma maskideta.

“Olla kristlane ilma palvetamata on sama võimatu kui olla elav inimene ilma pulsita.” (Martin Luther, Teosed 24:89)

 

Mõned aastad tagasi õpetasin uute kristlaste klassi ning teemaks oli “Meie Isa” palve. Küsisin klassilt, mis teeb selle palve erinevaks nendest, mida inimesed tavatsevad palvetada teiste jumaluste poole. Üks mõte, mis välja toodi oli, et “Meie Isa” palves räägitakse Jumala tahtest, mis peaks teostuma maa peal nii nagu taevas. Need noored kristlased mu klassis tunnistasid, et nad olid alati arvanud, et jumaluste poole tehtavad palved sisaldavad põhiliselt soove, mis reeglina puudutasid inimese heaolu või materiaalset jõukust ja isiklike igatsuste täitmist. Mitte kunagi ei sisaldanud need palved aga Jumala tahte teostamise otsimist. Ja see on kristliku palve üks märkimisväärne erinevus. 

Kirjeldades, kuidas religioossed juhid avalikult palvetasid, selleks, et inimesed saaksid neid näha - tabas Jeesus naelapea pihta. Vastandina minu õppeklassi noortele kristlastele, olid religioossete juhtide palvete motiiviks ja keskmeks nad ise, mitte aga Jumal.

Jeesus õpetas kuidas tegelikult tuleks palvetada. “Meie Isa” palve erineb kõikidest teistest: meie ülesanne on Jumalale au tuua oma palvetega; peaksime keskenduma Tema tahte tegemisele; igapäevast leiba paludes peaksime samas võitlema ka ahnuse ja saamahimu vastu oma südames.

Kui palume andestust, peame ka ise olema valmis andeks andma teistele; meil tuleb end valvata, et me ei satuks kiusatusse ega teeks kurja. Ühseõnaga, kui suhtume “Meie Isa” palvesse tõsiselt, siis kujundab ja muudab see palve esmajoones meid endid, sest meil tuleb seda paludes joonduda jumalariigi põhimõtetega.

Oled sa kunagi seda palvet paludes mõelnud, et vastus Jumala tahte teostamise palvele siin maa peal, sõltub tegelikult sinust? Kui tõsiselt tuleks meil suhtuda sellesse, kuidas taevariigi kodanikena peaksime elama ning et meie võimegi olla osa palvevastusest - “sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal” ?

 
Jeesus, avades meile Isa südant, kutsub meid veetma Isaga rohkem aega, rohkem olema palves. Isa on hea meelega kuuldel ning on oodanud meid juba kaua. Viska siis maha kõik maskid ning naudi Temaga koosolemist!

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim