Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elu investeeringud

Laupäev, 12. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 6:16-24

Jeesuse mäejutlus
16Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
17Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu,
18et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes on varjatud, ja sinu Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!
19Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
20Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
21Sest kus su aare on, seal on ka su süda.
22Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis.
23Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?
24Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat.

Jeesus tõstatab siin kriitilise küsimuse, kuidas mõõta elus edukust. Oled sa teinud tarku investeeringuid? Kas oled pühendunud lühiajaliste isiklikud tulemuste saavutamisele või igavesele tasule taevas?

 “Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?” (Js 58:6)

 

Elan riigis, kus enamik elanikkonnast on islamiusulised ning kus Ramadani ajal jälgitakse väga rangelt avalikest paastumisreeglitest kinnipidamist. Kui selle kuu jooksul tabatakse mõni islamiusuline avalikult söömas või joomas, ootab teda ees ametlik süüdimõistmine.

Ka Jeesuse ajal oli kombeks oma paastumist avalikult välja näidata. Juudid praktiseerisid seda pidevalt. Variserid paastusid kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti. Ka Ristija Johannese jüngrid paastusid regulaarselt. Meie Issand ise paastus kõrbes nelikümmend päeva ja ööd. Aga kui paastumine oli nii igapäevane asi, miks Jeesus siis üldse selle teema üles võttis?

Paastumise eesmärk on ennast distsiplineerida, alandada end Jumala ees ning teadvustada endale enam teiste inimeste vajadusi. Mitte kunagi ei ole selle eesmärk isikliku vagaduse demonstreerimine.

Nende probleem, kes oma paastumist avalikult demonstreerisid, oli see, et nad esitlesid endid kui vaimulikult ülimuslikke, ning mõistsid kohut teiste üle, kellel paastumine ei õnnestunud.

Kui Ristija Johannese jüngrid tulid Jeesuse käest küsima, miks Tema jüngrid ei paastu (Mt 9:14), vastas Jeesus neile õigesti, et religioossed juhid olid paastumise eesmärgi ja põhjuse valesti määratlenud.

Selle peatüki salmides 1-18 käsitleb Jeesus annetamist, palvetamist ja paastumist kui vaimulikke distsipliine. Iseseisvate vaimulike tegudena on need kõik autentsed ja õigustatud, aga kui kasutame neid iseenese upitamiseks või teistele ülevalt alla vaatamiseks, siis hävitame nende eesmärgi.

Jeesus meenutab meile, et andmine toimub teiste teenimiseks, palvetamine on Jumala otsimiseks ning paastumine enese distsiplineerimiseks. Kõik muud variandid, mis neid eesmärke ei täida, on silmakirjatsemine.

 
Jeesus esitab tänases tekstis elu investeerimise osas ülima küsimuse: “Keda sa armastad?” See ei ole mitme, vaid ainult ühe valikuvõimalusega küsimus. Kas oled Talle juba vastanud?

Selle kommentaari autor: Kar Yong Kim