Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usalda mind

Esmaspäev, 14. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 6:25-34

Jeesuse mäejutlus
25Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?
26Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?
27Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada?
28Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra,
29aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist.
30Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised!
31Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riietume?”
32Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.
33Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!
34Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast.

Jeesus ajab oma jutlusega jüngrid kitsikusse, küsides raskeid küsimusi prioriteetide kohta. Tänane piiblitekst kasvatab seda pinget, kuid koos Jumalalt tuleva abiga.

Issand, aita mind otsida kõigepealt Sinu riiki ja õigust.

Oma raamatus “Surijate viis suurimat kahetsust: kallite lahkumise läbi muudetud elu" (Hay House, 2012), kirjeldab Bonnie Ware oma kogemust palliatiivse ravi pakkujana. Ta küsis oma patsientidelt kas nad kahetsesid midagi või teeksid teisiti, kui see oleks võimalik. Koondanud kõik vastused, toob ta välja viis kõige suuremat teemat. Esimene neist on: “Ma soovin, et poleks nii palju töötanud”.

Paljud avaldasid kahetsust, et nii suur osa nende elust läks püüdmisele teenida võimalikult palju raha. Ware arvab, et kui suudaksime rakendada lihtsuse distsipliini ning teeksime teadlikumaid valikuid - ja selle läbi tekitaksime oma ellu ruumi juurde - võiksime elada õnnelikumat elu ning ilmselt vajaksime palju vähem materiaalset omandit. 

Ka Jeesus käsitleb materiaalse turvalisuse teemat tänases piiblitekstis. Me muretseme elu ja selle pärast mida vajame, mida tahaksime ning milline meie tulevik olla võiks. Reklaamitööstus on väga efektiivne, pannes meid igatsema enamat kui elus tegelikult vajame. See müüb meile elustiili, staatust ning turvalisust mida himustame. 

Jeesus aga tõmbab meid tagasi lihtsa eluviisi distsipliini juurde. Otsida esmalt jumalariiki ja tema õigust, ei tähenda, et peaksime loobuma tulevikuplaanide tegemisest. Aga see tähendab, et meil tuleb teha iseeneses ruumi Jumalale ja teistele. See tähendab, et me otsime muutust ning transformatsiooni siin selles maailmas, kus elame. See tähendab, et hoolitseme vanade ja vaeste eest enda kogukonnas. See tähendab, et tekitame positiivseid muudatusi seal, kus elame. Ja Jeesus tõotas, et kui me seda teeme, siis leiame rõõmu, rahulolu ning eesmärgi, elades jumalariigi elu. On kindel, et Jumal ei hülga meid, vaid varustab kõigega, mida vajame.

 
Jeesus on hoolitsev, aga ka realistlik. Ta teab, mida tähendab raske elu ning osutab Jumala ilmsele hoolitsusele looduse eest, küsides: “Kas Ta ei riieta sind palju enam - sa nõdrausuline?” (s 30). See on nõudlik kutse.

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim