Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Rakendused

Teisipäev, 15. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 7:1-12

Jeesuse mäejutlus
1Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut,
2sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile!
3Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka?
4Või kuidas sa võid oma vennale öelda: „Lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja!” ja ennäe, sul endal on silmas palk?
5Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja, ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata!
6Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!
7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!
9Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi?
10Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao?
11Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!
12Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid.

Tänases mäejutluse osas pöördub Jeesus rohkem praktiliste teemade poole. Kas mõni neist puudutab ka sind?

Kui sinu teistele tehtud teod tuleksid koheselt sulle endale tagasi, kas käituksid siis endiselt samamoodi?

 

Salm 12 on tuntud kui Kuldreegel, milles kajastatakse kokkuvõtlikult kogu käsuseaduse ja prohveti raamatute sisu. Piibliuurjiad näevad salmides 5:17's ja 7:12's esinevat fraasi, "Seadus ja Prohvetid", kui sama raamatu kahte kaant- algust ja lõppu, mis ühendavad omavahel Jeesuse jutlused. Identsete fraaside või väidete kasutamine raamatu või kõne alguse ja lõpu tähistamiseks oli vanal ajal laialt levinud tava. 

Sarnanseid reegleid esineb ka teistes religioonides, kuid need on seal sageli väljendatud negatiivsel toonil. Näiteks: "Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle endale tehakse". Oluline erinevus tuleneb sellest, et negatiivse vormi - tihti nimetatakse seda ka Hõbedaseks reegliks - saaks üsna lihtsalt täita mitte millegi tegemisega. Kuid Kuldreegel, oma positiivse tooniga sunnib meid tegutsema. 

Just selle pärast esitab Jeesus oma kuulajatele väljakutse uurida kõigepealt iseendid, kaaludes kuidas me teisi kohtleme kui nende üle kohut mõistame (s 1-6). Jeesus meenutab meile samas, et enne kui me üldse teiste üle kohut mõistma hakkame, peaksime meenutama kuidas Jumal meiega käitub, kui palvetame (s 7-11).  Jeesus tahab sellega rõhutada Jumala ületamatut suuremeelsust meie vastu. Kui aga lähtume sellest, siis vähim mida teistele teha saame on kohelda neid, nagu tahame, et meid endid koheldaks. 

Kuldreegel ei ole pelgalt Jeesuse eetikaõpetuse kokkuvõte. See on midagi palju enamat. See on meeldetuletus, et teisi hästi koheldes ja neile head tehes peegeldame Jumalat ja Tema heldust meie vastu. Oma naabri armastamine on käsuseaduse olemuse konkreetne väljendamine, mis selgitab seaduse eesmärki. Jeesus ei pane kuldreegli rakendamisele mingeid piire. Kuldreegel ei hõlma ainult neid, keda meie armastame, vaid kõiki: nii vaenlasi kui sõpru. 

 
Ehk on sul vastuseta jäänud küsimusi või täitmata jäänud vajadusi, millega võiksid Jeesuse poole pöörduda? Tänane tekst julgustab meid küsima, otsima ja koputama oma "taevase Isa uksele". Tee seda ja siis lõdevstu! 

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim