Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suuremeelne vaim 

Kolmapäev, 16. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 7:1-12

Jeesuse mäejutlus
1Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut,
2sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile!
3Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka?
4Või kuidas sa võid oma vennale öelda: „Lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja!” ja ennäe, sul endal on silmas palk?
5Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja, ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata!
6Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!
7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!
9Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi?
10Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao?
11Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!
12Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid.

"Oo Issand, kogu maailm kuulub Sulle / ning Sa teed alati kõik uueks. / Mis valesti, Sa andestad / ja uus elu, mille kingid /pöörab maailma pahupidi.”  (Patrick Appleford ©1965 Josef Weinberger).

Need sõnad on teravad kui žiletiterad. Langenud inimestena, on meil jätkuvalt kalduvus märgata pigem teiste vigu, kui enda omi. Jeesus ei taha siin öelda, et me ei peaks kasutama eristusvõimet, või, et meil ei tohiks olla õigussüsteemi. Ta kõneleb pigem meie loomusele omasest kalduvusest otsida ja leida teistes vigu. Enamuse ajast ei kritiseeri me valjuhäälselt, küll aga mõtleme iseeneses: “Nad/ta ei peaks seda ütlema/tegema". Kirjutan sellest olles teadlik ka teema tõstatamise irooniast. Sel ajal kui mõtisklesin meie kalduvusest teisi hukka mõista, meenusid mulle mitmed juhtumid, kus keegi teine just sellisel viisil käituski. Ja mina, muidugi mõista, mõtlesin, et nad ei tohiks ometi olla nii hukkamõistvad!

Meenuta praegu -millal ja kuidas oled sina teisi hukka mõistnud? Kas tegid seda sellepärast, et tunda ennast ise paremini (uhkus), või, et kiskuda maha mõnd teiste poolt kõrgelt hinnatud inimest (kadedus), või selleks, et kinnistada oma kristliku grupi veendumusi / ideid (välistav)? Miks ikkagi? Kas tahame, et kõik teised oleksid samasugused kui meie? Kui mõtleme kellestki halvustavalt, siis jäävad meie eest sageli varjule asjaolud ja kogemused, millest see teine läbi on läinud. Kes meist poleks kuulanud kedagi, kes jagas meile oma murettekitavat lugu oma abikaasa/laste/naabri käitumise kohta? Aga enne kui selle jutu kinnituseks noogutama hakkame, tuleks meenutada, et teame ainult loo ühte poolt. 

Jeesusel oli selle teema kohta palju öelda. Mõtle variseri ja tölneri loo (Lk 18:9-14), õndsakskiitmiste (Mt 5:7) ja Meie Isa Palve (Mt 6:9-13) peale. Mõtle armu peale mida sa Jumala käest oled saanud. Need, kes kõige rohkem teadvustavad seda,  kui palju neile on andeks antud, on viimased, kes teisi hukka mõistavad.   

 
Meenuta juhtumeid kus Jeesus kohtus inimestega. Milline neist oleks kõige sarnasem sulle? Mida tahaksid täna Jeesusega jagada? Ja mida tahaks Tema jagada sinuga? 

Selle kommentaari autor: Andrew Knowles