Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Rängad reaalsused

Neljapäev, 17. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 7:13-23

Jeesuse mäejutlus
13Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!
14Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.
15Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid!
16Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt?
17Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja.
18Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja.
19Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.
20Küllap te tunnete nad ära nende viljast!
21Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.
22Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?”
23Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!

Jeesus nägi ette ohtlike teesklejate probleemi, kes tulevikus püüavad ühineda Tema järgijatega. Pane tähele kuidas Ta suhtub tulevikku vaadates neisse väga reaalsetesse väljakutsetesse.  

Issand, varusta mind tarkusega, et need valikud ja otsused mida täna teen, tooksid Sulle au ja kirkust. 

Lõpetanud Mäejutluse põhiosa, lisas Jeesus veel mõned kommentaarid. Ta kannustas oma kuulajaid mõtisklema Mäejutluse üle ning hoolikalt kaaluma nende ees seisvaid valikuid ja nende tagajärgi. Kasutades kahte illustratsiooni kitsast ja laiast väravast ja teest, andis Jeesus mõista,  et panused olid kõrged. Ta soovis esile tuua erinevuse nende vahel, kes valivad kitsa tee ja värava ja laia tee vahel (s 13, 14)  ja ka nende vahel kes kannavad head või halba vilja (s 15-23). Inimese  valikutel on igavesed tagajärjed, sest selle põhjal otsustatakse, kas oleme tõelised või valed jüngrid.

Need sõnad mõjuvad tõepoolest kainestavalt. Pühakiri kirjeldab sageli elu valikuna kahe tee vahel. Saame valida, kas järgida Jumala teed või iseenda oma. Eedeni aias pidid Aadam ja Eeva valima  sõnakuulmise või sõnakuulmatuse tee (1Ms 16, 17). Hiljem pani Mooses Iisraeli ette valiku, kas olla ustav või olla mässumeelne: üks tee viis õnnistusteni, teine needusteni (5Ms). Veelgi hiljem, seadis Joosua inimeste ette valiku, kas teenida Jumalat või võõraid ebajumalaid (Jos 24:15). 

Meie ees seisva valiku meenutamise lõppeesmärk on aidata meil näha elu sellest perspektiivist kuhu poole me liigume. Lisaks sellele, et julgustada kuulekust ja ustavust ning hoiatada sõnakuulmatuse ning uskumatuse eest, paneb see meid ka järele mõtlema, kuidas meie iga otsus mõjutab viimselt meid endid ja teisi.

 

Enamus meist on kaaskristlaste suhtes optimistlikud. Võtame kergesti omaks kõik need, kes tunnistavad pühendumist Jumalale. Kuid lambanahka kandvate „kiskjate huntide” pärast, peame rakendama ka hoolikat läbinägelikkust (v 15).

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim