Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Valmistatud kestma

Reede, 18. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 7:24-29

Jeesuse mäejutlus
24Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.
25Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule.
26Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale.
27Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk.”
28Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest,
29sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.

Tänases piiblitekstis teeb Jeesus tagasivaate oma jutlusele ning kinnitab meile selle täielikku usaldusväärsust. 

"Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse" (Õp 24:3). 

Jeesus tõmbab Mäejutluse otsad kokku, visandades oma kuulajate silme ette pildi maja ehitamisest. Rumal ehitaja oli lühinägelik ignoreerides loodusjõude mis võisid maja tabada, ning  tulemuseks oli ehitise täielik hävimine. Tark ehitaja oli mõistlik, sest kaalus enne maja ehitamist  hoolikalt läbi kõikvõimalikud ilmastikutingimused ja loodusjõud. Tänu sellele, pani tema ehitatud maja vastu loodusjõudude- ja ka ajaproovile.

 Jeesuse sõnadest siin kajab vastu Õpetussõnade tarkust mis kinnitab: ”õigete koda jääb püsima" (Õp 12:7) samas aga ”õelate koda hävitatakse" (Õp 14:11). Vihjed nendele salmidele tugevdavad Mäejutluse sõnumit. Tark ehitaja on (õige) inimene, kes rakendab Jeesuse õpetused oma ellu. Rumal ehitaja (õel) on inimene, kes ei võta kuulda ega rakenda Jeesuse õpetust.

Enamasti pole maja vundamenti võimalik palja silmaga näha, ometi on see kõige tähtsam ehitise element üldse. Vaid siis on võimalik püstitada tugevaid ja kestvaid ehitusi, kui nende vundament on rajatud kindlalt ning piisavalt tugevana. Just sellepärast peame ka meie laduma kindla vundamendi, milles on piisavalt ehtsat pühendumist Kristusele ja Tema õpetusele ja avaldub meie elus sõnakuulelikkuses Talle. Igal teisel juhul oleme ehitamas kõikuvale, liivasele pinnale ning see, mida ehitame kukub ühel päeval lihtsalt kokku ja muutub olematuks.

Nii ei ole Mäejutlus pelgalt kogumik imetlusväärsetest ütlustest, mida hinnata. Jeesuse ütlused on meile sõnakuulmiseks. Need esitavad meile nõude tegutseda. Need kutsuvad meid üles elama jumalariigi väärtuste kohast elu.

 

Võibolla sa kahtled ikka veel, kas Isa sinu eest tegelikult ka hoolitseb. Kui see on nii, siis võta kindlasti vastu Jeesuse kutse - paluda ja otsida kinnitust Isalt eneselt. See on panustamine, mida Isa on lubanud tasuda.

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim