Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mustad käed ja puhtad südamed

Laupäev, 19. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 1:1-17

Põletusohvrid
1Ja Issand kutsus Moosese ning rääkis kogudusetelgist temaga, öeldes:
2„Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui keegi teist tahab tuua Issandale ohvrianni kariloomadest, siis ta toogu oma ohvriand veistest või lammastest ja kitsedest!
3Kui tema ohvrianniks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks veatu isaloom; ta toogu see kogudusetelgi ukse juurde, et ta leiaks armu Issanda ees!
4Ja ta pangu oma käsi põletusohvri pea peale, et see leiaks armu tema heaks ja tooks temale lepituse!
5Siis ta tapku mullikas Issanda ees ja Aaroni pojad, preestrid, toogu veri ning piserdagu verd ümberringi altarile, mis on kogudusetelgi ukse ees!
6Ta nülgigu põletusohver ja raiugu see tükkideks!
7Ja preester Aaroni pojad tehku altarile tuli ja pangu puid tulle!
8Ja preestrid, Aaroni pojad, seadku tükid koos pea ja rasvaga puude peale, mis on altaril olevas tules!
9Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester süüdaku see kõik altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!
10Ja kui ta ohvriand põletusohvriks on lammastest või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isaloom
11ja tapku see Issanda ees altari põhjapoolses küljes; ja preestrid, Aaroni pojad, piserdagu selle verd altarile ümberringi!
12Ja ta raiugu see tükkideks koos pea ja rasvaga, ja preester seadku need puude peale, mis on altaril olevas tules!
13Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester toogu kõik see ning süüdaku altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!
14Ja kui tema ohvrianniks Issandale on põletusohver lindudest, siis ta toogu oma ohver turteltuvidest või muudest tuvidest!
15Preester viigu see altari juurde ja näpistagu sellelt pea ning süüdaku see altaril põlema; ja selle veri pigistatagu altari seina peale!
16Ta eemaldagu selle pugu koos sulestikuga ja visaku see altari kõrvale, idapoolsesse külge, tuhaasemele!
17Siis ta lõigaku see lõhki tiibade juurest, ilma neid eraldamata, ja preester süüdaku see altaril põlema puude peal, mis on tules: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!

Hinga paar korda sügavalt sisse, kujutledes, et tunned oma lemmiklõhna. Naudi kogu olemusega seda hetke. Täna Jumalat selle lõhna eest, mida kujutled ning kõikide muude õnnistuste eest, oma elus.

Piibel on raamat Jumalast, mis on meie kätte antud selleks, et võiksime Teda tundma õppida ning läbi Tema tundmise saada täiesti muudetud. Seda meeles pidades, võime avada ka 3.Moosese raamatu, ning oodata, et nii nagu iga teine piibliraamat, on ka see täis rikkalikku ilmutust sellest, kas Jumal on. 3. Moosese raamatus on see ilmutus Jumalast kätketud pikkadesse praktiliste juhendite nimistutesse iidse Iisraeli rahva tarvis. Meile, 21. sajandi kristlastele, ei pruugi selline vorm esmapilgul üldse paeluv tunduda, kuid 3.Moosese raamat kutsub meid alustama hoopis midagi aaretejahi taolist; kutsub lugedes kaevama nähtavatest detailidest palju sügavamale ning otsima ilmutust Jumalalt. 

Kõikide nende detailsete juhiste taga on Jumal, kes igatseb kogeda heameelt jumalateenimises ohverdatud andide üle (s 9,17). Tema poolt vaadatuna on see armutegu. Asi pole selles nagu nõuaks Jumal vägisi ohvreid inimestelt, kes neid ei soovi tuua; vaid pigem selles, et Ta pakub juhendamist neile, kes tahavad teha Talle heameelst. Umbes samamoodi kui on lastega, kes teavad, et sa tahaksid neile teha sünnipäevakingi, ja kes siis vihjavad sulle, mida nad tegelikult igatsevad. 

Iisraellaste ohvrid pidid olema parimad (s 3,10) - sest Jumal on väärt vaid parimat, mida inimesel on võimalik tuua. Erinevate ohvrite toomise reeglid (s 5,10,14) kindlustasid selle, et kedagi ei sunnitud andma rohkem kui ta suutis. 21.sajandi Lääne maailma lugeja jaoks võib neis salmides kirjeldatud jumalateenistus tunduda lausa eemaletõukav! Siin pole ruumi jumalateenistusel osalejate passiivse pealtvaatamise jaoks, vaid tegu on kättpidi vere ja sisikonna sisse minekuga, ilma midagi tagasi hoidmata (s 5-9, 11-13, 16,17).

Jeesuse Kristuse toodud ohver on kustutanud meie puhul tarviduse pidada sellisel detailsel viisil kirjeldatud jumalateenistust, kuid Uus Testament õpetab väga selgelt, et tõeline jumaalteenistus sisaldab ka oma käte määrimist - usus, et Jumal on seda väärt (Jk 1:22-27). 

 
Siruta oma käed ette. Vaata neid mõnda aega lihtsalt vaikselt ning kuulata oma südames, mida Jumal tahab, et sa teeksid, mis tooks esile Tema au.

Selle kommentaari autor: APÜ