Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Too tänu!

Pühapäev, 20. Jaanuar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 107:1-22

Lunastatute tänu
1Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
2Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest
3ja on kogunud võõrailt mailt, hommiku poolt ja õhtu poolt, põhja poolt ja lõuna poolt.
4Nad ekslesid kõrbes, tühjal maal, ega leidnud teed linna, kuhu asuda.
5Neil oli nälg ja janu, nende hing nõrkes nende sees.
6Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema kiskus nad välja nende kitsikustest
7ning saatis nad minema õiget teed, et nad jõuaksid linna, kuhu asuda.
8Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele,
9et ta kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge heaga.
10Nad istusid pimeduses ja surmavarjus, olid vangis viletsuses ja raudus,
11sest nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud Kõigekõrgema nõuannet.
12Siis ta alandas nende südant vaevadega; nad komistasid, ja ei olnud aitajat.
13Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
14Ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning rebis katki nende köidikud.
15Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele!
16Sest tema on katki murdnud vaskuksed ja puruks raiunud raudriivid.
17Nad olid meeletud oma üleastumise tee tõttu ja nad said näha vaeva oma pahategude pärast.
18Iga toit oli neile jäle ja nad olid juba surmaväravate lähedal.
19Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
20Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.
21Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
22ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega!

Püüa psalmi esimene salm öelda oma sõnadega. Mille eest tahaksid Jumalat tänada?

Avalikud tunnistused on tänapäeval muutumas eraldi kunstivormiks. Mõni aeg tagasi pettis üks tuntud USA poliitik oma naist, kuid asja avalikuks tulemisel “käitus nii nagu peab” ja tunnistas teo üles. Selle asemel, et siis tagasi astuda, kirjutas ta aga kogu juhtunust raamatu, tegi filmi ja on nüüd regulaarne telenägu kuulsuste seas. Ta on endiselt kena, tugev ja jumekas.

Selle psalmi autor ei ole kuidagi kuulus, kuid ta annab väga head nõu selle kohta, kuidas otsida Jumalalt andestust ning abi. Psalmi võtmefraas ilmub neljal korral, kergelt erinevana. “Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema kiskus nad välja nende kitsikustest” (s 6,13,19,28). Nende nelja hädaolukorra puhul on tähelepanuväärne, et kaks neist tekkisid patu tulemusel ning kaks mitte. Vangid - keda siin kujutatakse, olid mässanud: “tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud Kõigekõrgema nõuannet” (s 11); teistele tulid aga haigused nende “üleastumise tee tõttu ja nad said näha vaeva oma pahategude pärast” (s 17). Tuleb olla väga ettevaatlik, ega tohi siit teha järeldust, et iga raskus ja tagasilöök kellegi elus on Jumala karistus tema patu pärast (vt Jh 9:1-3). See oleks ülimalt julm. Samas on tõsiasi, et oleme kõik pattu teinud ning vajame andestust. Andestuse saamiseks aga ei ole vaja pressikonverentsi korraldada. Pigem tuleks alandlikult Jumalat appi hüüda.

Teise grupi hädad ei olnud põhjustatud patustamisest; siin kirjeldab psalmist kodutuid (s 4,5) ja neid, kes on merehädas (s 23-27). Kui imeline on teada, et ka kõige suuremas hädas ja katsumustes on Jumal ikkagi meiega. Ka leiame siit veel ühe kinnitava tõe: Jumal armastab päästa ja aidata oma lapsi. Ta tahab aidata nii neid, kes on eksinud, kui ka neid, kes pole - kõiki, kes on valmis hüüdma Tema poole. See on Issanda suur heldus! (s 43).

 
Mõtle - mida tähendab sinu jaoks Jumala armastus? Täna Teda. Ja kui vaja, hüüa Teda appi.

Selle kommentaari autor: Whitney Kuniholm