Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Keerulised suhted

Neljapäev, 14. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Fm 1:8-16

Palve Oneesimose eest
8Seepärast, kuigi mul on rohkesti julgust Kristuses sind käskida, mis on su kohus,
9ma siiski meelsamini palun sind armastuse pärast. Olles vana mees Paulus, aga nüüd ka Jeesuse Kristuse vang,
10palun sind oma lapse Oneesimose pärast, kelle ma sünnitasin vangipõlves,
11kellest polnud sulle varem kasu, aga kes nüüd on vägagi kasuks nii sulle kui ka mulle.
12Ma saadan ta sulle tagasi, tema, see tähendab mu oma südame.
13Ma oleksin tahtnud pidada teda enese juures, et ta sinu asemel oleks hooldanud mind, kui olen evangeeliumi pärast vangipõlves,
14aga ilma sinu nõusolekuta ei tahtnud ma teha midagi, et sinu heategu poleks sunnitud, vaid vabatahtlik.
15Sest seepärast ta vist oligi sinust lahutatud mõneks ajaks, et sa saaksid ta tagasi jäädavalt,
16mitte enam orjana, vaid ülemana orjast: armsa vennana, kelleks ta on eriti minule, aga kui palju enam veel sinule, niihästi liha poolest kui ka Issandas.

Palu Jumalalt tarkust mistahes keerulise jutuajamise jaoks, milles täna pead osalema. Palu, et Jumal täidaks sind armastusega mida osutada ning annaks sulle õiged sõnad vastamiseks.

Kas oled viimasel ajal kuulnud mõnd vestlust, kus inimesed omavahel küll räägivad, kuid ei mõtle tegelikult seda, mida üksteisele ütlevad? Seda esineb näiteks töökohtades pidevalt. Kahjuks tuleb samasugust “vestlemist” ette ka koguduses. 

Pauluse puhul olid taoline "rääkimine" välistatud. Ta ei hoia end tagasi, vaid ütleb otse välja olukorra tuuma:

  • Me oleme sõbrad. Ma asutan sind. Ma loodan, et ka sina austad mind (s 9).
  • Ma ei hakka sulle ütlema, mida sa tegema peaksid (s 8).
  • Ma palun, et sa rakendaksid oma tegudes seda, mida usud (s 10).
  • See mees, kes enne polnud usaldusväärne ning oli kasutu (s 11), on saanud nüüd võtmeisikuks minu meeskonnas (s 13.)
  • Ma ei suru sulle midagi peale (s 14).
  • Ehk on sul võimalik uuendada oma suhe Oneesimusega (s 15)?
  • Palun ära vaata Oneesimust enam kui orja! (s 16)

Kas meie julgeme olla nii otsekohesed kui peaks? Oneesimos oli Filemonist olnud mõnda aega lahus (s 15). Võibolla oli seda vaja ka selleks, et uuesti kohtudes võiksid nad saada lepitatud ning rajada oma suhte hoopis teisel tasandil? Siin võiks isegi näha paralleeli inimkonnaga - kes oli lahutatud Jumalast, kuid sai Kristuses võimaluse uuendatud ja lepitatud suhteks Temaga. Näeme, et ka Pauluse sooviks on Oneesimose ja Filemoni lepitus.

Kaalu:

  • Kas ja kus tuleks sul lõpetada enese vaoshoidmine ning reaalselt seista kellegi eest - näiteks oma töökohal?
  • Millise teema puhul peaksid lõpetama ümber “palava pudru hiilimise” ja selle asemel otsekoheselt välja ütlema tõe?
  • Kas on keegi, kellega peaksid asjad lahti rääkima, lepituse tegema ning jõudma oma suhtes uuendatud osadusse?
Palveta sel nädalal oma koguduse vestluste ja nende “allhoovuste” pärast. Küsi, kas Jumal suunab sind midagi selles osas ette võtma.

Selle kommentaari autor: APÜ