Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ära jäta!

Kolmapäev, 27. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 9:19-27

Apostli õigustest ja kohustustest
19Sest ehk ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju.
20Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute, Seaduse all olijatele - ehkki ma ise küll ei ole seadusealune - olen saanud seadusealuseks, et võita seadusealuseid.
21Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks - ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses -, et võita neid, kes elavad Seaduseta,
22nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa.
23Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks.
24Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!
25Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut.
26Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes,
27vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.

Palu, et Jumal õpetaks sulle, kuidas igal päeval sammhaaval suurele eesmärgile läheneda!

Evangeeliumi sõnumi edastamine Korintoses oli keeruline ülesanne. Paulus pidi selle ajakohaseks muutma erinevatele inimestele: juutidele, kreeklastele, egiptlastele ja veel paljudele teistele. Ja tänases tekstilõigus tõdeb Paulus väga selgelt: tõe eest seismine ei ole kerge! 

 

Tänapäeval on inimesed äärmiselt enesekesksed. Neile sisendatakse, et nad peaksid alati tegema seda, mis tundub parasjagu hea, kui raha on – osta see! Paulus pakub meile järelemõtlemiseks hoopis teistsuguse eluvaate, ta ütleb: saage evangeeliumi orjadeks! ( s 16-23). Meie tähelepanu keskmes peaks olema hea sõnumi edasiandmine Jeesusest Kristusest. Meie kutsumine ja eesmärk on selle sõnumi teatavaks tegemine. 

 

See on võidujooks – aga kas saame ka auhinna? Kas mäletad krossijooksu koolipäevilt? Juhtumisi ma lausa armastasin seda, kuid mõned mu sõbrad ei suutnud näha mingit tulu talvel põllu peal ringijooksmisest ja nii tuli see neil lihtsalt ära kannatada. Ühel aastal treenisin rohkem kui iial varem ja tulin esimeseks. Te võite ette kujutada mis tunne mul oli! Olin end treeninud eesmärki silmas pidades ja jooksnud kogu pühendumusega. Mul oli eesmärk, mis oli väärt pingutust!

Issand Jeesus, liiguta mind ja motiveeri mind! Aita mul joosta otsustavusega ning kätte saada sinu poolt seatud eesmärk!

Selle kommentaari autor: Clive Parnell