Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kindel, et sinuga on kõik hästi?

Neljapäev, 28. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 10:1-13

Hoiatavaid lugusid Iisraeli minevikust
1Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere
2ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres,
3ja kõik sõid sama vaimulikku rooga
4ja kõik jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus.
5Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes.
6Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid.
7Ärge ka saage ebajumalateenijateks, nõnda kui mõned neist, nagu on kirjutatud: „Rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima.”
8Ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda kui mõned neist langesid ning ühel päeval hukkus kakskümmend kolm tuhat.
9Ärgem ka kiusakem Issandat, nagu mõned neist kiusasid ning hukkusid madude läbi.
10Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid laastaja käe läbi.
11Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp.
12Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!
13Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.

“Aga mina laulan sinu vägevusest ja hõiskan hommikul sinu heldusest; sest sa oled mulle kindlaks kaitsjaks, pelgupaigaks mu kitsikuse päeval. “ (Ps 59:17) Keskendu Jumalale, kui oma jõuallikale.

Sa arvad siis, et oled piisavalt tugev. Ja et see ülimuslik teadmine kaitseb sind eksimast. 

Ka Pauluse adressaadid Korintoses nägid endid kui “tugevaid” vastandudes “nõrkadele” - kellede südametunnistus ei lubanud neil ebajumalatele ohverdatud liha süüa ( 1Kr 8:7). Just seepärast hoiatab Paulus neid (ja ka meid): “ole ettevaatlik!” (s 12). Pelgalt see, et sa tead midagi, ei pruugi sind hoida kõikide ülejäänute kombel kiusatusse langemast (s 13). Paulus illustreerib seda ohtlikku olukorda milles korintlased taolise upsakuse ja nipsakusega olid, näidetega Iisraeli ajaloost.

Nii nagu korintlased, oli ka Iisraeli rahvas (tugevad ja nõrgad üheskoos!) nautinud kõiki õnnistusi mis kuulusid neile Jumala rahva eesõigusena. Nad anti Moosese juhtimise ja hoole alla; Jumal kaitses neid imeliste sekkumiste läbi ning varustas igapäevaselt vajalikuga - ometi vaid 2 inimest nende hulgast, kes Egiptusest välja läksid, lõpetasid oma rännaku ka tõesti Tõotatud maal! (4Ms 14:30)

Miks? 

Sest testimise ja katsumuste aegadel olid ülejäänud lakanud usaldamast Jumalat ning Tema poolt neile antud juhte, ja pöördunud ebajumalate poole (s 7) (2Ms 32:1-6). Korintose paganlikud pidustused olid kuulsad naudingute ja liiderlikkuse poolest - ja Pauluse lugejatele ei saanud enam selgemat paralleeli tuua. Kas ka nemad olid alla andmas sarnastele ahvatlustele?

Ka meie elus kaasajal võib vabalt olla taolisi väljakutseid - kasvõi näiteks meestel, kes viibivad pikkadel tööreisidel, ning omavad ülikerget ligipääsu nii pornofilmidele kui kõikvõimalikele “eskortteenustele”. Patustamine vanas lepingus olles, tõi aga kaasa kohutavad tagajärjed (s 8-10)( 4Ms 25:1-9) Ja kuigi meie täna oleme kaitstud Kristuse verega, peaksime siiski meeles pidama, et ka Jumala uuel lepingul on kaks poolt.

“Tugevad, ” ütleb Paulus, “Vaadake ette!” Kiusatus on osa, mis kuulub inimeseksolemise juurde. Neile aga, kes on “nõrgad”, meenutab Paulus, Jumala ustavust. Kui me otsime seda, siis leiame ka välajpääsu (s 13). Jumal on ustav; meie osa on jääda ustavaks Temale.

Kas oled silmitsi kiusatustega? Palu, et Jumal aitaks sul saada teadlikuks enda nõrkustest ning õppida toetuma Tema tugevusele.

Selle kommentaari autor: Emlyn ja Tricia Williams