Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vaata kaugemale sellest, mis on silme ees!

Reede, 29. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 10:14-22

Vaimulikke nõuandeid
14Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumalateenistuse eest!
15Ma räägin teile kui arusaajaile, otsustage ise, mida ma räägin:
16Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, - eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse ihu osadus?
17Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast.
18Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael! Eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses?
19Mida ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumalaohver on midagi? Või et ebajumal on midagi?
20Ei! Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks.
21Te ei või juua Issanda karikast ja kurjade vaimude karikast, te ei või osa saada Issanda lauast ja kurjade vaimude lauast.
22Või tahame Issandat teha kiivaks? Kas oleme temast tugevamad?

Mil määral oled teadlik vaimsest reaalsusest enda ümber argielus ja praeguses maailmas?

"Issand, tõmba meid lähemale, usalduses, et kui liigume Sulle lähemale, tuled Sina lähemale meile!"

Paulus pöördub tagasi ebajumalatele ohverdatud toidu teema juurde. Eelnevalt on ta esitanud oma uskumuse, et taoline toit iseenesest ei ole mingil kombel rüvetav, ning seetõttu võivad usklikud seda süüa - kui see ei saa komistuskiviks teistele usklikele. Nüüd arendab ta teemat edasi selgitades, et kuigi toit kui selline ei oma mingit vaimset väge, siis paganlikest tseremooniatest osavõtt on endiselt ebajumalate kummardamine ning seega usklikele keelatud (s 14).

Pauls toetub siin kristlikust elust ja traditsioonist pärit illustratsioonile . Kõigepealt viitab ta Pühale Õhtusöömajale, leiva ja veini jagamisele, mis on kristliku jumalakummardamise keskmes. Paulus kinnitab, et sellest söömajaast osavõtmine tugevdab usklike vahelist ühtsust, ning samas ka nende osadust Jumalaga (s 16,17). Kui Iisraeli rahvas tõi altarile ohverid tugevnes selle läbi nende osadus Issandaga, kellele need ohvrid toodi. Samal kombel, kui süüakse toitu, mis on ohverdatud teistele jumalatele näiteks paganlikes templites ja paganlike riituste käigus, tähendab see ka nende jumalate kummardamist. Mille või kelle tahes kummardamine, peale Issanda, on selgelt keelatud, kui ebajumalateenimine ning Paulus hoiatab korintlasi, et nood hoiaksid eemale igsugusest taolisest praktikast.

Kas ja millise väljakutse esitab see kaasaja kristlasele, näiteks juhul kui osaletakse ühises uskudevahelises jumalakummardamises? On kiiduväärne teha koostööd teiste religioonidega üldiseks hüvanguks ning kogukonna ülesehitamiseks, kuid kristlastel tuleb tõmmata piir jumalakummardamise osas, mida teostatakse mistahes muul viisil peale Isa Jumala austamise Jeesuse Kristuse kaudu. Ükskõik milline teistsugune jumalakummardamine äratab Jumala armukadeduse (s 22).

 

Täna Jumalat, et Tema on saavutanud võidu kõikide vaimsete jõudude üle. “Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.” (Kl 2:15) Pühenda end veelkord täielikult üksnes Jumalale ning mitte mingile teisele vaimsele jõule.

Selle kommentaari autor: Gareth Higgs