Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kokkuvõtteks

Laupäev, 30. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 10:23-11:1

Vaimulikke nõuandeid
23Öeldakse: „Kõik on lubatud!” - Siiski kõigest ei ole kasu. „Kõik on lubatud!” - Siiski kõik ei ehita kogudust.
24Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!
25Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast,
26sest maa ja tema täius on Issanda päralt!
27Kui keegi uskmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida teile ette pannakse, kõhklemata sisetunde pärast.
28Kui aga keegi peaks teile ütlema: „See on ohvriliha”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse, ning sisetunde pärast.
29Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest.Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav?
30Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks mind siis teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan?”
31Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks!
32Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele,
33nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida ning ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks.
1Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!

Kui mõtled sel nädalal käsitletud tekstidele 1.Korintose kirjast, mis sind Pauluse õpetuses kõige enam on hämmastanud?

“Ja kui meie osadus Jeesuses siin maa peal on juba nii magus, milliseid kõrgusi kogeme siis, kui kohtume Tema trooni ümber!” (Charles Wesley ‘All praise to our redeeming Lord’)

“Piiblis pole ridagi üksikisiku religiooni kohta”, ütes üks “tõsine mees” kord John Wesleyle. Kuigi võib esineda ka üksikuid erandid, on kristlik elu eelkõige elu kogukonnana - koos oma naabrtie ja kogudusega. Meie ülesandeks on aidata mõista Jumala sõnumit selliste kogukondade ja laiema maailma kontekstis. Paulus on sellest teadlik ning soovib seepärast oma kuulajaid harida ning inspireerida elama taolise teeniva suhtumisega, mis asetab teiste soovid ja vajadused esiplaanile isegi siis, kui see on ebamugav.

Üksikisiku kristliku vabaduse põhimõttest rääkides rõhutab Paulus, et kõik on lubatud, aga kõik ei too kasu meile või meid ümbritsevaile inimestele. Selles kirjas keskendub ta eriti toidule ja joogile, mida on ohverdatud ebajumalatele, meenutades korintlastele, et toit kui selline ei ole probleem, vaid probleem on see, mida see meie ja teiste jaoks tähendab. Toit on Jumala poolt loodud ning väga heaks hinnatud, ja meil on luba nautida seda Jumala andi tänades ja kiites.

See, mille eest Paulus hoiatab on olukord, kus keegi teine loob seose söödava toidu ning paganlike rituaalide vahele, kust toit võiks pärineda - sellisel puhul on parem taolisest toidust hoiduda, et mitte solvata teist usklikku või ka juhul, kui see paratamatult meenutab neile paganlikku eluviisi, millest nad on loobunud.

Samas ei tähenda ülaltoodu, et kristlased peaksid toidu osas olema eriliselt pinges või kartlikud. Meil on vabadus süüa ja toimida nii nagu meile meeldib, kuni me sellega ei haava teisi ega takista evangeeliumi levimist. Kuna Paulusel oli nii suur kirg kuulutada neile, kes polnud veel kristlaseks saanud, siis püüdis ta alati teha seda mis teiste jaoks oli parim, ning ta väidab, et nõnda käitudes peegeldas ta Kristuse, meie kõikide ülima eeskuju, suhtumist. Mõnikord on kaasaja usklikes lihtne näha sedasama suhtumist ja eeskuju; teisel puhul võib see aga märkamatuks jääda.

 
Täna Jumalat inspireerivate ja Kristuse suhtumist peegeldavate juhtide eest, täna Jeesuse eest. “ Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk! Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!” (Hb 13:7-8)

Selle kommentaari autor: Gareth Higgs