Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aeg tõe jaoks

Esmaspäev, 6. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 15:12-19

Kristuse surnuist ülestõusmise tähendusest
12Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole?
13Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud.
14Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk.
15Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud, - sel juhul, kui surnuid üles ei äratata.
16Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud;
17kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes.
18Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud.
19Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad.

Kui mõtled Jeesuse ülestõusmisele, millised tunded ärkavad su südames?

Tänase piibliteksti vahendusel juhib Paulus meid otse ülestõusmise teemalise vaidluse keskele. Ta kasutab seadusandlikku keelt veenmaks meid Kristuse ülestõusmises.

Kui Jeesuse ülestõusmine on meie usu aluseks, siis tõotus meie endi ülestõusmisse peab ja saab olema meie tulevikulootuse vundament. Kui meid surnuist üles ei äratata, oleks meie usk viljatu (s 14) ning tühine (s 17-19) Siis võiks meie elu moto olla lihtsalt : “söögem ja joogem, sest homme me sureme” ( 1Kr 15:32, Js 22:13). Kuna aga Kristus tõusis surnuist üles (1Kr 15:20), siis võime olla veendunud, te Ta on tõesti “ülestõusmine ja elu” (Jh 11:25) ning ka kõike muud, mida Ta enese kohta on öelnud.

“Uudsevili” (1Kr 15:23) viitab viljalõikuse algusele, esimesele saagile, mille juudid tõid ohvriks Jumalale. Jeesuse ülestõusmine on omamoodi “uudsevili”, eelmaitse suurest kõikide usklike ülestõusmise viljalõikusest (1Kr 15:22-23).

Selle imelise lootuse valgel saavad kristlaste elu katsumused ja kannatused hoopis uue, teistsuguse perspektiivi. Nende jaoks, kes usuvad asendub mõtlemine “homme me sureme” rõõmsa ootusega “homme saame elama …. igavesti!”.

 
Kas ja miks on sõnum Jeesuse ülestõusmisest sinu jaoks imeline? Tule nende põhjuste juurde täna jätkuvalt tagasi, Jeesust ülistades ja austades.

Selle kommentaari autor: APÜ