Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülistuse tipp

Esmaspäev, 13. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 2:1-17

Hanna kiituslaul
1Ja Hanna palvetas ning ütles: „Mu süda rõõmutseb Issandas, Issandas üleneb mu sarv kõrgele. Mu suu on laialt lahti mu vaenlaste vastu, sest ma olen rõõmus sinu abi pärast.
2Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei ole muud kui sina, ükski pole kalju nagu meie Jumal.
3Ärge rääkige üha nii kõrgilt ärgu tulgu ülbust teie suudest! Sest Issand on kõikteadja Jumal ja tema uurib tegusid.
4Kangelaste ammud murtakse katki, aga komistajad vöötavad endid jõuga.
5Küllastunud kauplevad endid leiva eest, aga näljastel lõpeb nälg. Sigimatu sünnitab seitse last, aga lasterikas närbub.
6Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla hauda ja toob jälle üles.
7Issand teeb vaeseks ja teeb rikkaks, tema alandab, aga ülendab ka.
8Tema tõstab tähtsusetu põrmust, tema ülendab viletsa tuhaasemelt, pannes neid istuma õilsate juurde ja lastes neid pärida aujärgi. Sest Issanda päralt on maa toed ja nende peale on ta seadnud maailma.
9Tema hoiab oma vagade jalgu, aga õelad peavad pimeduses vaikima, sest ükski ei saa võimust omast jõust.
10Issanda vastu riidlejad kohkuvad, taevast müristab Kõigekõrgem. Issand mõistab kohut maailma äärtele, annab rammu oma kuningale ja ülendab oma võitu sarve.”
11Siis Elkana läks koju Raamasse, aga poiss teenis Issandat preester Eeli juhatusel.
Eeli kõlvatud pojad
12Aga Eeli pojad olid kõlvatud, nad ei tahtnud tunnustada Issandat
13ega seda, mis preestril oli õigus rahvalt saada. Iga kord, kui keegi ohvrit ohverdas, tuli preestri sulane liha keetmise ajal, kolmeharuline kahvel käes,
14ja pistis selle katlasse või keedupotti või patta või anumasse - kõik, mis kahvel üles tõi, võttis preester enesele; nõnda talitasid nad kõigi Iisraeli lastega, kes tulid sinna Siilosse.
15Nõndasamuti tuli enne rasva põletamist preestri sulane ja ütles mehele, kes ohverdas: „Anna liha preestrile küpsetamiseks! Sest tema ei taha sinult keedetud liha, vaid tahab toorest.”
16Kui mees temale ütles: „Põletatagu enne rasv, nagu peab põletama, ja võta siis enesele, nagu su hing himustab!”, siis ta vastas: „Anna aga nüüd! Ja kui mitte, siis ma võtan vägisi!”
17Seepärast oli noorte meeste patt Issanda ees väga suur, sest inimesed hakkasid Issanda roaohvrit halvustama.

Elu võib olla imeline, kui leiame koha, millelt tähele panna kõiki Jumala õnnistusi ja nende üle rõõmustada. Täna kuuleme Hanna kaunist, rõõmust tulvil ülistust - laula siis temaga kaasa oma südames!

Kas Jumal on su elus lahendanud mingi suurema probleemi? Sellise, mis halvas sind suuruse, kurbuse või ahastusega? Olen avastanud, et läbimurdehetk võib vallandada piiritu ülistuse viisil, mida peaaegu miski muu asi ei suuda. Midagi taolist kogeb ka Hanna tänases loos. Võime teda peaaegu kuulda köögis, oma toimetuste keskel laulmas: “Koormad on võetud, mure on murtud, iga raskus mu südamelt on ära veeretatud!”

Hoolikamal teksti uurimisel märkame, et Hanna kiituslaul koosneb kahest osast. Esimene on otsene tänu vastuse eest, mille pärast ta on aastaid palvetanud: Jumal kinkis talle poja (s 5; 1Sm 1:20). Saamueli nimi kõlab heebrea keeles nagu “Jumal poolt kuuldud” ning läbi ülejäänud elu võis Hanna iga kord, kui nägi oma poega, tõsta silmad taeva poole ja naeratada.

Laulu teine osa osutab, et Jumala sekkumine andis Hannale selgema arusaamise sellest, kes Jumal tegelikult on. Kõigi nende ootamise ja palvetamise aastate jooksul võis Jumal tunduda talle eemalviibiva ning vaikivana, otsekui ei hooliks Ta Hanna murest (1Sm 1:10, 15). Aga nüüd ta teab, et Jumal on püha (s 2), kõiketeadev (s 3) ning võimas muutma ka kõige võimatumaid olukordi (s 4-8). 

Veelgi enam, Hanna mõistab nüüd, et Jumal on kogu aeg temaga olnud. Läbimurdehetked ei tule inimese ellu iga päev, kuid kui nad tulevad, peame neist kogu hingega rõõmu tundma, sest nii tekib meis sügav kindlus Jumala ligiolekust ja armastusest, mis kestab terve elu.

Kindlasti märkasid ka kättemaksutooni Hanna kiituslaulus (s 1,5). Tundub, nagu tahaks ta, et Peninna kuuleks tema palvet; “Vaata, kes nüüd vaevleb!” Piibel käsib meil jätta kättemaksmine Jumala hooleks (Rm 12:19), ning hea sõnum meid ärritavate inimeste puhul on see, et kui reageerime ärritajatele Kristuse poolt näidatud viisil, tugevdavad sellised kogemused või katsumused viimselt meie palveelu (Mt 5:44) ning aitavad kasvada armus ja andeksandmises (Mt 6:12).

 
Täna Jumalat Tema nende aegade eest, kui Ta on sind päästnud, hädast välja tõmmanud või sulle andestanud. Too Tema ette palves kõik need sündmused, inimesed ja kogemused, mis jätkuvalt tekitavad sinus viha või valu. “Ükski pole kalju nagu meie Jumal!” (s 2). See “kalju” on Jeesus.

Selle kommentaari autor: Whitney T Kuniholm