Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuningas ja preester!

Neljapäev, 30. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 110

Messia kuninga- ja preestriamet
1Taaveti laul.
Issand ütles minu Issandale:
„Istu mu paremale käele,
kuni ma panen su vaenlased
su jalgealuseks järiks!”
2Sinu võimuse valitsuskepi
läkitab Issand Siionist.
Valitse keset oma vaenlasi!
3Su rahvas on meeleldi valmis
su sõttamineku päeval;
pühas ehtes ilmub su ette
su noorte sõdijate vägi
nagu kaste koidu üsast.
4Issand on vandunud
ja tema ei kahetse seda:
„Sina oled preester igavesti
Melkisedeki korra järgi!”
5Issand on su paremal käel,
ta purustab kuningad oma viha päeval.
6Ta mõistab kohut rahvaste seas
ta täidab kõik laipadega,
ta purustab päid laial maal.
7Ta joob jõest tee ääres,
seepärast ta tõstab oma pea üles.

“ Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.” (Ps 30:6)

See on hämmastav prohvetlik psalm, mis vaatab ajas ettepoole, Jeesuse Kristuse kui ülima Preester-Kuninga lihakssaamisele ning ülendamisele. Issanda poolt armastatud kuningana, aimab Taavet Jeesuse, Kuningate Kuninga tulekut. Pole siis ime, et psalm voolab üle piibellikest vastukajadest, mis pakuvad rikkalikku tõlgendusvõimalust - ometi ei ole paremat viisi kui järgida Jeesuse juhtimist (Mt 22:43-45).

Taaveti Issanda ja Messia julgeolek vaenulikus maailmas on rajatud Jumala enese meelevallale (s 1,2).Tema vaenlasi võib olla suur hulk, kuid Jumala väge nende arvukus ei mõjuta, tal on Issanda paremal käel täielik julgeolek. 

“Parem käsi” on austuse sümbol. Jumal austab neid, kes austavad Teda (1Sm 2:30).  Ja kuigi Jumal asetab Taaveti Issanda oma paremale käele, tunnustab Taaveti Issand Jumalat enda paremal käel (s 5). Taoline vastastikusus on tervikliku suhte tunnus. Ja Issand austab ka meid - selleks, et oleksime võimelised austama Teda.

Jumal austab Taaveti Issandat kahel viisil: kõigepealt asetab Ta tema vaenlased ta jalge alla (s 1), kuid kui see sünnib, siis toimib ta “preestrina Melkiseedeki korra järele” (s 4). Jeesus, Messiana, ei taotlenud oma vaenlaste maapealt minemapühkimist, vaid nende muutumist. Kui meie, tema rahvana, võtame omaks selle preestri rolli, valmistab Jumal meile laua  meie vastaste silme all (Ps 23:5); kuid et tegu on Issanda lauaga, tuleb meil kutsuda sinna ka oma vaenlased.

Teiseks uuendab Jumal tema noorte väe (s 3). Nooruslikkuse kaotamine on suurem kaotus kui krooni või trooni kaotamine. Taaveti Issandale kinnitatakse nooruse “kastet” (s 3). Preestriseisus, või ka kutsumine hoolida ja juhtida inimesi Jumala juurde, on nooruslikkuse saladus- ka meie jaoks.

 

 
Usaldades Jumala armu, otsustan reageerida hoolimisega igale inimesele ja olukorrale millega täna vastamisi olen. Loo mulle puhas süda, Issand, et võiksid peegeldada sinu kõikumatut ustavust.

Selle kommentaari autor: John Olley