Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Meie kangelane

Pühapäev, 2. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 27

Jumal on valgus ja pääste
1Taaveti laul.
Issand on mu valgus ja mu pääste,
keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse,
kelle ees ma peaksin värisema?
2Kui kurjategijad tulevad mu kallale
mu liha sööma,
mu rõhujad ja mu vaenlased,
siis nad komistavad ja kukuvad.
3Kui sõjavägi seab leeri mu vastu,
ei karda mu süda;
kui sõda puhkeb mu vastu,
selleski ma loodan tema peale.
4
Ühte ma olen palunud Issandalt;
seda ma üksnes nõuan,
et ma saaksin asuda Issanda kojas
kogu oma eluaja ning tähele panna
Issanda leebust
ja mõtiskleda tema templis.
5Sest ta peidab mind oma majasse
kurjal ajal,
ta peab mind salajas
oma telgi pelgupaigas,
ta tõstab mu üles kaljule.
6Nüüd kerkib mu pea
üle mu vaenlaste, kes mu ümber on,
ja ma tahan tema telgis
ohverdada hõiskamisohvreid,
ma tahan laulda ja mängida Issandale!
7
Issand, kuule mu häält,
kui ma hüüan;
ole mulle armuline
ja vasta mulle!
8Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb:
„Otsige mu palet!”
Siis ma otsin, Issand, sinu palet.
9Ära peida oma palet minu eest,
ära tõuka enesest vihas oma sulast!
Sina olid mu abi,
ära lükka mind ära,
ja ära hülga mind,
mu pääste Jumal!
10Sest mu isa ja ema hülgasid minu,
aga Issand võtab mu üles.
11
Õpeta mind, Issand, oma teele
ja juhata mind tasasele teerajale
mu vaenlaste pärast!
12Ära anna mind mu rõhujate meelevalda;
sest mu vastu on tõusnud valetunnistajad,
kes turtsuvad vägivallast!
13Ometi ma usun,
et saan näha Issanda headust
elavate maal.
14Oota Issandat, ole vahva,
ja su süda olgu kindel!
Oh, oota Issandat!

Kas sinu elus on inimesi, kes panevad sind ebamugavust tundma või ajavad isegi hirmu peale? Too need inimesed palves Jumala ette ning palu, et Jumal võiks tulla sinuga kaasa konkreetsete olukordadesse.

Tänases palmis kolm viidet südamele. Juutide arusaamises oli süda meele ja tahte troon, mitte aga pelgalt emotsioonide sisaldaja. “Sa mõtled enda südames ning su süda kujundab su iseloomu, valikud ja otsused” * Kui Iisraelil kästi armastada Jumalat kogu südamest, siis tähendas see kogu oma isiksusega. Lepingusuhte poolelt vaadatuna tähendas see kogu pühendumusega lojaalsust, täielikku kuuletumust ning täisusaldust Jumala varustuse vastu nii vajadustes kui ka vaenlase eest kaitstes. Sellest kõigest kõneleb ka psalm.

Kui vaenlane (olgu siis metafooriline või reaalne) tundub liginevat otsekui näljane hundikari või lähenev sõjavägi, on Jumala valgus ja tugevus need, mis aitavad hirmuga toime tulla (s 3,5,6).

Nägin kord pilti päikesevalguses kümblevast linnust- päikesel oli nägu ja väljasirutatud käsi, mis hoidis oma peopsal linnupesa, millel istus lind - imeline illustratsioon südamest, mis täielikult usaldab Jumalat.

Kui su suurim igatsus on panna Jumal kõiges esikohale, viibida pidevalt Tema kojas, Tema ligiolus (s 4), siis õhutab su süda sind veel aktiivsemalt Jumalat otsima (s 8) ning pühenduma Tema teele 

(s 11). See pole sugugi vaid meeleolu - see on tahteotsuse, kõigest muust eraldatud eesmärk. Ja olukord tundub eriliselt pimedana (ka psalmist teadis, mida tähendavad purunenud peresuhted ja sellest lähtuv valu s 10) siis saab süda julgust võtta usalduslikus pühendumises oodata Jumalat (s 14).

 
Täna Jumalat Tema varustuse ja kaitse eest igas plukorras! Täielik armastus ajab hirmu välja (Jh 4:18). Issand kingi mulle kannatlikkust oodata, usku jääda tugevaks - seda kindlas teadmises, et Sinu armastus viimselt võidab.

Selle kommentaari autor: Vivien Whitfield