Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Patu-haiguse ravija

Teisipäev, 4. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 9:9-13

Jeesus kutsub jüngriks tölneri
9Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja Matteus tõusis ning järgnes talle.
10Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega.
11Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele: „Miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?”
12Aga seda kuuldes vastas Jeesus: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged.
13Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust! Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!”

“Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.” (Ef 2:8-9). Kiida Jumalat tema armu ja halastuse anni eest.

Jumala arm sageli ärritab meie harjumuspärast mõtteviisi. Jalgpallist poliitikani, rahvuslikust identiteedist uskkondadeni, defineerime endid reeglina läbi erisuste. Me jagame inimesed “meieks” ja “nendeks”.

Variseride eesmärgiks oli elada õige inimese elu - ja nad teostasid seda pidades käsuseadust ning eraldades endid kõigest ja kõigist, keda pidasid ebapühaks.

Maksukogujad - nagu Matteus - olid ebapühad. Nad kuulusid põlatud “nende” hulka (s 10). Maksukogujad ei teinud mitte ainult koostööd vihatud ja valitseva Rooma režiimiga, vaid nad olid ka kurikuulsad oma rahva liikmetelt ülemäärase maksu röövimise poolest, et täita enda taskuid.

Jeesus aga ei hoia eemale neist, keda variserid pidasid saastaks(s 9.10), sest Tema oli tulnud selleks, et tegeleda patu-haigusega ning inimesi sellest tervendada (s 12). Seal kus asi puudutab patu-haigust, ei ole enam “meid” ja “neid” (s vt Rm 3:10).

Mõtle neile inimrühmadele, keda sinu riigis põlastatakse (liigkasuvõtijad, pedofiilid, narkodiilerid?). Ning kuidas, Jeesuse poolt vaadatnud, võiksid Tema järgijad osutaksid sellistele inimestele halastust ning armu (s 13)?

Kuidas saaksime meie edastada neile sõnumi, et Jeesus soovib neid kohata oma kuningriigis?

 

Uuri, millised kristlikud organisatsioonid tegelevad sinu piirkonnas vangide ja endiste kurjategijatega? Kaalutle kuidas võiksid nende tegevust toetada (läbi eestpalvete, annetuste või vabatahtliku töö); võibolla saaksid ka teisi sellesse aitamise osadusse kaasa kutsuda?

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff