Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jeesusest rõõmu tundes

Kolmapäev, 5. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 9:14-17

Paastumise küsimus
14Siis tulid ta juurde Johannese jüngrid ja küsisid: „Miks meie ja variserid paastume, sinu jüngrid aga ei paastu?”
15Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või leinata sel ajal, kui peigmees on nende juures!? Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad!
16Aga keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, sest paik rebeneks küljest ja käristaks augu veel suuremaks.
17Ei kallata ka värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu lähkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning lähkrid muutuksid kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse, ja siis säilivad mõlemad.”

Mis toob sulle rõõmu? Kuidas hindaksid oma praegust “rõõmutaset” suhtes Jumalaga?

Issand, kingi mulle tahet vastu võtta uut, mida ilmutad ja hüljata vana, mis ei too elu!

Jeesus ei olnud paastumise vastu, vaid õpetas, et tõeline paastumine on suhtlemine inimese ja Jumala vahel, mitte etendus teistele inimestele (Mt 6:16-18). Paastumine on eelkõige vaimulik praktika, üks viis tungida sügavamale Jumala ligiollu, võimaldades endale segamatut ja piisavat aega meditatsiooniks, palveks ja vaimulikuks kasvamiseks.

Variserid, Johannes ning tema järgijad suhtusid väga tõsiselt oma jumalasuhtesse. Nad järgisid hoolikalt Vana Testamendi käsuseadust selleks määratud päevadel (vt 3Ms 23:32). Variserid läksid isegi kaugemale, paastudes pikalt kaks kord nädalas, et olla valmis jumalariigi saabumiseks. Johannese jüngrid otsekui vihjaks, et Jeesuse jüngrid ei suhtu Jumala kuningriiki piisavalt tõsiselt (s 14).

Jeesus aga tuletab oma vastuses neile ja meile kõikidele meelde, et jumalasuhte sisuks pole reeglite järgminie, vaid Jumalast rõõmu tundmine, Tema nautimine sellena Kes Ta on. Jeesuse viide peigmehele pidanuks Johannese hästi koolitatud jüngritele meelde tuletama Js 62:5 salmi, kus Jumalat ennast võrreldakse peigmehega. Jeesuse sõnade tuum on väga selge: kui Jumal on sinu ligi - tunne Temast rõõmu, naudi seda!

Jeesuse teine viide veinilähkritele, juhtis kuulajate tähelepanu sellele, et Jumal oli tegemas midagi uut. Tol hetkel veel varjutas tulevikku ees ootav rist (s 15), kuid juba olid ilmutusvalmid ka uued vaimsed tõed.  Ja kui Nelipühapäeval valati välja Püha Vaim, otsekui uus vein, avas Jumal uue tee olla ligi, olla oma rahva keskel jäädavalt (vt Joel 2:28-29).

 
Meil on rohkelt põhjuts rõõmustamiseks! Jumala Püha Vaim on välja valatud kõikide peale, kes usuvad Jeesusesse. Temas realiseerub Jumala ligiolemine meile, mis toob uut elu! Kiida ja ülista Teda!

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff