Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ei ole teise klassi kodanikke!

Neljapäev, 6. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 9:18-26

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab veritõbise naise
18Kui Jeesus seda neile rääkis, vaata, siis tuli üks ülem, kummardas teda ja ütles: „Mu tütar suri äsja, kuid tule, pane oma käsi ta peale, siis ta ärkab ellu!”
19Ja Jeesus tõusis, läks temaga kaasa ja samuti ta jüngrid.
20Ja vaata, üks naine, kes oli olnud veritõves kaksteist aastat, tuli ta selja taha ja puudutas ta kuue palistust,
21sest naine mõtles endamisi: „Kui ma ainult saaksin puudutada tema kuube, siis ma pääseksin!”
22Aga Jeesus pöördus ja sõnas teda nähes: „Tütar, ole julge, sinu usk on su päästnud!” Ja naine sai terveks selsamal hetkel.
23Kui Jeesus ülema majja jõudis ning nägi vilepuhujaid ja käratsevat rahvahulka,
24siis ta ütles: „Hoiduge eemale, tüdruk ei ole surnud, vaid magab!” Aga nad naersid tema üle.
25Ent kui rahvahulk oli välja aetud, läks Jeesus sisse, võttis tal käest kinni ja tüdruk ärkas üles.
26Ja kuuldus sellest levis üle kogu selle maa.

Kuidas saad olla kindel, et Jumal peab sind kallihinnaliseks? Milliseid tõendeid selle kohta oled Matteuse evangeeliumist juba leidnud?

Matteus alustab nüüd kolmandat imede komplekti, ning toob esile inimeste reaktsioonid - nii negatiivsed kui positiivsed, Jeesuse väe suhtes. Nende lugude edasiandmise eesmärgiks oli õpetada kristlaste kogukonnale, et ka nemad võivad kogeda nii vastuvõtvaid, kui ka vastupanevaid reaktsioone, kui tunnistavad Jeesusest. Reaktsioonid Jeesuse esimese kahe ime suhtes olid positiivsed.

Tervendamise ja uue elu ime, mida neis lugudes näeme, on võtmetähtsusega tunnustähed, mis kuulutavad Jeesuse kui Messia rollist (Lk 7:22). Ootamatu pööre on aga selles, kes imede õnnistuse osalisteks said.

Antiikmaailmas peeti naisi meestest alamateks, neid peeti ebaloogilisteks ning kõlbulikuks vaid koormaid kandma ja lapsi sünnitama. Kui perre sündis poiss, oli see rõõm, kui tuli tüdruk, oli see häda. Jeesuse tegevus ning sekkumine tänastes lugudes (s 19, 22,25) esitab väljakutse sellisele suhtumisele.

Jeesuse kuningriigis ei ole naised ja tüdrukud teise klassi kodanikud: Tema väärtustab kõiki inimesi, naissoost ja meessoost. Aga kuivõrd kajastavad meie teod ja sõnad seda Jeesuse suhtumist, Tema prioriteete? Kuidas annab meie kogudus edasi sõnumit, et Jumala kuningriigis on kõik inimesed väärtustatud?

Surnud tütarlaps (s 23-25) ja verejooksuga naine (s 20) olid iga enesest lugupidava rabi jaoks topelt ohtlikuks ja rituaalselt rüvetavaks needuseks ( vt 3Ms 15:25;  3Ms 21:1-2)! Oma verejooksu tõttu oli too naine ilmselt ühiskonnast ja ka religioossest kogukonnast välja heidetud olnud juba 12 aastat! Kes teda kasvõi ainult möödaminnes korraks riivas, muutus automaatselt rituaalselt ebapuhtaks. Nii suur verekaotus, mis oli kestnud rohkem kui 4000 päeva, pidi naise muutma väga aneemiliseks ja nõrgaks. Ka majanduslikult oli ta suures ohus; on väga tõenäoline, et sündmuse toimumise ajaks oli tema mees juba naisest end lahutanud ning naise ainsaks toimetuleku võimaluseks oli jäänud kerjamine.

Naise tevrenemine polnud mingi masinlik, mehhaaniline õnnelik juhus, mis sündis iseenesest. Jeesus valis selle naise tervendamise teadlikult; ning näitas talle, et Ta teadis mis naisega oli sündinud. Jeesuse hellad sõnad ja kaastunne tõid naisele füüsiise, aga ka vaimse tervenemise ning edastasid sõnumi ka ümbritsevale rahvahulgale: Jumalale on olulisem halastus, mitte käsuseadusesse kinni jäämine ( vt Mt 9:13).

 
Issand, palun aita ka minul väärtustada kõiki inimesi - hoolimata nende soost, east, rahvusest või värvist - samamoodi nagu teed seda Sina. Luba, et minu teod ja sõnad annaksid edasi Sinu kaastunnet nende suhtes. Aamen.

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff