Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Varjul olev kuningas

Reede, 7. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 9:27-34

Jeesus teeb nägijaks kaks pimedat
27Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle kaks pimedat, kisendades: „Taaveti Poeg, halasta meie peale!”
28Kui ta siis koju tuli, astusid pimedad ta juurde. Ja Jeesus küsis neilt: „Kas te usute, et mina võin seda teha?” Nemad ütlesid talle: „Jah, Issand!”
29Siis ta puudutas nende silmi ja ütles: „Teile sündigu teie usku mööda!”
30Ja nende silmad avanesid. Ja Jeesus hoiatas neid: „Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks!”
31Aga nemad läksid välja ja levitasid juttu tema kohta kogu sellel maal.
Jeesus tervendab tumma
32Kui need olid lahkunud, vaata, siis toodi tema juurde tumm mees, kes oli kurjast vaimust vaevatud.
33Ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima. Rahvahulgad panid seda imeks ja ütlesid: „Sellist asja ei ole Iisraelis iialgi nähtud!”
34Variserid aga ütlesid: „Ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema abil.”

“Issand Jeesus, palun aita mul täna näha Sind selgelt. Aita mul Sind kuulda ning Sulle järgneda, kuhu iganes Sa mind juhid! Aamen.”

Kontrastina eile loetud kohtumistele, käitub Jeesus tänastes kohtumistes hoopis teisiti - ta paneb nood pimedad mehed ootama (s 27). Miks ometi? Mehed peavad Jeesust kisendades taga ajama ja isegi siis veel esitab Jeesus neile küsimusi nende usu kohta (s 28). Mida nad siis uskusid Jeesuse kohta?

Mehed kasutasid Jeesust kõnetades (Messia poole pöördumise) tiitlit “Taaveti Poeg” - ja kinnitasid sellega, et usuvad, et Jeesus on see kuningas, kellest prohvet Jesaja kuulutas Js 9:2-7. Kui Jeesus nad tervendaks, täidaks Tema sellega Jesaja prohveteeringu Js 35:5 - kus pimedate tervendamine oli tunnusmärk sellest, et Jumal on tulnud ligi päästma oma rahvast.

Pimeda nägemise taastamine oli tähendusrikas tegu mitmel tasandil; see esitles Jeesuse jumalikku väge, aga ilmutas ka Tema kaastunnet nende vastu, kes kannatasid nägemise puudumise ja sellega kaasneva häbi ning ühiskonnast väljatõrjumise all. Nagu nägime, oli neil imedel ka sügavam tähendus. Need sündisid reaalselt (see polnud mingi allegooriline jutt), kuid kõnetasid ühtlasi inimesi ka vaimsel tasandil. Need olid otsekui reaalses elus toimuvad tähendamissõnad  - nö maa peal sündivad lood, millel on taevane tähendus.

Nägemisvõime ja pime olemine on jõuline mõistepaar, milles kajastuvad elu fundamentaalsed vastandid: pimedus ja valgus, Pühakirja ühed vägevamad kujundid. Matteuse evangeeliumi lugejad tabasid kohe selle paralleeli antud meeste pimeduse ning nende endi vaimuliku olukorra vahel.

Kujutle, mis oleks juhtunud kui kuuldus sellest, et Jeesus on Iisraelile tulnud Messias, oleks hakanud levima? Jeesuse hool oma privaatsuse kaitsmisel (s 28) ning keeld tervenemisest kuulutada (s 30) on vaid mõned meetmed, mille abil Ta püüdis vaigistada võimalikku tekkivat Messia-maaniat.

Ometi kuhjusid järjest enam tõendid selle kohta, et Jeesus on Messias: kohe järgmine imetegu (s 32) täitis Js 35:6 prohveteeringu. Paljud inimesed ütlevad, et kui nad saaksid reaalseid tõendeid, siis nad usuksid Jumalasse. Pane tähele millised reaktsioonid on selles loos: väga vähesed uskusid, ning said ka tasu oma usu tõttu (s 29), enamus aga jäid põnevil pealtvaatajateks (s 33), mõned aga olid oma suhtumises sihtostarbeliselt mürgised (s 34). 

Milliseid reaktsioone oled sina kogenud, jagades head sõnumit Jeesusest?

 
Täna jagatakse sõnumit Jeesusest nii eraviisiliselt kui ka avalikult - meedias, koolides, töökohtadel ja kodudes. Palveta, et oleks palju neid, kes võtaksid Jeesuse vastu oma Kuningana.

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff