Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Teekonna laul

Pühapäev, 9. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 118:1-14

Tänu Jumalale rahva päästmise eest
1Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
2Öelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti!
3Öelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti!
4Öelgu nüüd, kes Issandat kardavad, et tema heldus kestab igavesti!
5Kitsikuses ma hüüdsin appi Issandat, Issand vastas mulle, asetas mind avarusse.
6Issand on minuga, ei ma karda. Mis võib inimene mulle teha?
7Issand on mulle abimeheks, seepärast ma saan parastada vihkajaid.
8Parem on pelgupaika otsida Issanda juures kui loota inimeste peale.
9Parem on pelgupaika otsida Issanda juures kui loota õilsate peale.
10Kõik paganad piirasid mind, Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi.
11Nad piirasid mind, küll nad piirasid mind, Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi.
12Nad piirasid mind nagu mesilased - nad kustusid nagu tuli kibuvitstes. Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi.
13Mind tõugati kõvasti, et ma langeksin, kuid Issand aitas mind.
14Issand on mu tugevus ja mu kiituslaul, ja tema oli mulle päästjaks.

Eemaldu ajalikust: suhetest, omandist ja isegi tunnetest. Joondu sellga, mis kestab igavesti.

See on vapustav psalm - täis pinget, liikumist ja üle kõige, sügavat usku Jumalasse, mis on sündinud värskest kogemisest. Kuid psalmi lugedes, eriti valju häälega endale ette lugedes, kõlab see nagu sümfoonia. Milline võimas tunne oleks olla kõige selle keskel! Kogeda värve, tundeid, liikumist, näha esinejaid, mõista sügavamt sõnumit - ning mis kõige imelisem, kogeda seda kõike üheskoos paljude teistega.

Kujutle, et oled seal - just nii on vaja mõista seda psalmi. Loe seda uuesti ja uuesti, kujutledes erinevaid lauljaid, koore, salmides 1-4. Koge ise võbelust mille tekitab karismaatiline bariton, kes plahvatab lavale salmides 5-7 jne… Ja ära maga maha briljantset puhkpillide osa, mis saadab 15. salmi.

Kõigele sellele same lisada sügava rahvusliku tunnetuse, meenutades hämmastavat päästetegu, mida see psalm tähistab - on see siis meenutus mõnest Taaveti võidust, või Jeruusalemma pääsemisest assüürlaste käest. Sama psalmi kasutati ka siis kui makkabeid olid templi taas omaks kuulutanud ning hakanud rajama alust rahvuslikule vabadusele.

Mida rohkem psalmi juures oleme, seda rohkem sealt leiame - see toob meelde Jeesuse ja tema  võidu, võime lausa kuulda rahavhulki hõiskamas kui ta Jeruusalemma sisse sõidab.

 
“See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!” (Ps 118:24) Kasuta psalmi sõnu ülistamaks Jumalat praegu, laula talle enda kiituslaul.

Selle kommentaari autor: David Spriggs