Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Muutumatu Jumal

Esmaspäev, 10. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 118:15-29

Tänu Jumalale rahva päästmise eest
15Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest: „Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
16Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!”
17Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan Issanda tegusid.
18Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale.
19Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat.
20See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse.
21Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks!
22Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks.
23Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis.
24See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!
25Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi korda minna!
26Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Meie õnnistame teid Issanda kojast.
27Issand on Jumal ja tema on meile paistnud nagu valgus. Siduge peoohvrid köitega altari sarvedeni!
28Sina oled mu Jumal ja sind ma tänan! Mu Jumal, sind ma ülistan!
29Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!

Seda psalmi on loetud ja lauldud nii juutide kui ka kristlaste poolt tuhandeid aastaid- see on olnud hümn ja erakordne kiituslaul. Ühine oma südames täna kõikide teiste lauljatega läbi aegade, kui loed selle psalmi ridu, ning lase kiitusel voolata meie tasasele ja majesteetlikkule Kuningales taevas.

Kui Jeesus sisense Palmipuude pühal Jeruusalemma eesli seljas, siis tervitas rahvas teda hüüdes “Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!” (s 26; Mt 21:9). Rahvas võttis tuttavast psalmist sobiva tsitaadi, et tervitada oma linnas ja ka oma südames kaua oodatud Messiat.

Inimeste südamed voolasid lihtsalt üle kiitusest Issandale sel päeval, ning see kõik kõlas kaasa psalmisti poolt kirjeldatud rõõmu - ja võiduhüüetega (s 15). 

Kui psalmi esimene pool räägib Kuningast, kirjeldab Teda,  siis alates 19. salmist kõnetatakse Kuningat otse. Kogu psalmi tonaalsus tekitab tunde, et kõik kirjeldatu leidis reaalse sündmusena aset - kas oli siis tegu igaaastase Paasapüha pidamisega või mingi tähistamisega templis. Tegu võis olla ka  tseremooniaga, mille keskmes oli kuningas.

Ometi on siin ka elemente, mis on suunatud palju kaugemale ühekordsest sündmusest, ülalpoole abi ja armu saamise Jumalalt halastuse läbi. Lisaks on ka väiteid, mis tekitvad küsimusi: millal näiteks “kogunesid kõik rahvad / piirasid paganad “ (Ps 118:11-12) ning nad tõrjuti tagasi?

Kes on see, kes saab tulla õiguse väravate juurde ning keda tervitatakse kivina, sellena kes tuleb Issanda nimel?

On selge, et tegu on ootamise psalmiga - lauluga, mis vaatab ootuses ettepoole. Ja meie teame, et Uuest Testamendist tulevad ka vastused neile küsimustele - Jeesuse elu, lepitussurma ja ülestõusmise näol. Samas - ei oleks meil neid vastuseid kui Vanas Tetstamendis poleks just nii esitatud neid küsimusi. 

Täna saame täie teadlikkusega ülistada Teda, kes oli “kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid… nurgakivi” (s 22). 

 
Millised sündmused meenuvad sulle, mille eest tahaksid praegu tuua kiitust Jumalale? Kuidas oled sina kogenud Tema päästet ja vasuseid oma palvetele (s 21)?

Selle kommentaari autor: APÜ