Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ära karda!

Kolmapäev, 12. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 10:16-23

Jeesus julgustab püsivusele
16Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid!
17Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides,
18teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks.
19Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida,
20sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu.
21Aga vend annab surma venna ja isa lapse, ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata.
22Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse.
23Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise! Sest tõesti, ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia, enne kui Inimese Poeg tuleb.

Issand on siin. Puhka rahulikult tema ligiolus. Tema Vaim on sinuga. Kuula Ta häält.

Misjon ei ole kunagi olnud ainult üks auline võit teise järel. Pigem kogetakse palju ärapõlgamist ning ka otsest vaenulikkust.  Sellist tagakiusu, mida kirjeldatakse tänases tekstis (s 17-23), kogesid juudi kristlased aastatel peale Jeesuse ülestõusmist ning isegi tänapäeval kogevad kristlased mõnes riigis samasugust kohtlemist.

Enamik meist aga kogeb väiksemat vaenulikkust - igapäevast pilkamist, perekonnaliikmete või sõprade eemaldumist jne - aga isegi sellest võib piisata et inimene kaotaks julguse jagada teistele head sõnumit Jeesusest.

Jeesus teadis, mis tema rahvast ees ootab ja nii annab ta kolm juhtnööri:

Ole valvel (s 17(. Kui kohta opositsiooni, siis ole emotsionaalselst ja vaimselt selleks valmis (Ef 6:10-18).

Ära muretse (s 19). Sa ei ole üksi. Isegi kui olukord tundub väga ohtlik, peame meeles pidama, et Jumal on oma Püha Vaimu läbi meiega, ning Tema Vaim suunab meie mõtteid ja sõnu, kus iial oleme kitsikuses.

Ära karda (Mt 10: 26,28,31). Meil tuleb silme ees hoida taevast perspektiivi - elu on palju rohkem kui see aeg, mille veedame oma maistes ihudes (Mt 10:28). Jumala kätel oleme igavesti kaitstud.

 
Palveta, nende eest, kes täna kogevad tagakiusu ning et suudaksid ise rakendada Jeesuse kolm juhist sattudes tagakiusu keskele.

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff